Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2014 » Obsah čísla 16/2014 » O impériích, válce a světových konfliktech

Církevní dějiny 16/2014 / O impériích, válce a světových konfliktech

O impériích, válce a světových konfliktech

Rozhovor s Bedřichem Loewensteinem
Jiří Hanuš, Bedřich Loewenstein

Bedřich Loewenstein (1929) patří k nejpodnětněj­ším českým historikům. Pracoval v Akademii věd ČSAV a na Freie Universität v Berlíně, po roce 1989 přednášel na UK v Praze. Zabývá se historií moder­ny a modernity, německými dějinami a základními civilizačními otázkami. Pro jeho dílo je výrazný mezioborový přesah, zejména do disciplín jako fi­lozofie, psychologie a sociologie. Jeho vrcholným dílem je publikace Víra v pokrok. Dějiny jedné ev­ropské ideje, Praha 2009, velmi přínosné jsou však i jeho drobnější esejistické práce. Během redakční práce na jeho knize historických esejů, kterou při­pravujeme k vydání v Centru pro studium demokracie a kultury (CDK), jsme pana profesora požádali o rozhovor nad aktuálními tématy. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 16 (2014)