Církevní dějiny 16/2014 / Motivy antisemitismu

Motivy antisemitismu

Bedřich Loewenstein

Termín „antisemitismus“ jak známo zavádí, proto bych možná měl mluvit spíše o motivech nenávisti k židům (nechám otevřenou otázku po charak­teru židovské komunity, kterou nelze vymezit jednoznačně národně – pro­to malé „ž“). Druhou otázkou je, zda má smysl hledat pohnutky lidí plných resentimentu a nenávisti, tedy pokusit se racionalizovat iracionální. Mys­lím však, že laciná rétorika nikam nevede už v politice, natož v dějepisec­tví nebo sociální psychologii. Nemusím snad dodávat, že všechno pochopit vůbec neznamená všechno odpustit a že snaha vysvětlit se předem nezříká morálního hodnocení. Racionální rozbor příčin první světové války má pro předcházení konfliktům větší význam než nejkrásnější pacifistická rétorika. Tak i dějiny předsudku vyžadují nejen odsouzení, ale i rekonstrukci pod­houbí, z něhož předsudek roste. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 16 (2014)