Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2014 » Obsah čísla 16/2014 » Historická dílna 2014

Církevní dějiny 16/2014 / Historická dílna 2014

Historická dílna 2014

Ohlédnutí za studijním pobytem v Daňkovicích s tematikou "politická náboženství"
Anna Pečinková, Ester Pučálková

V týdnu od 29. září do 5. října 2014 proběhl první ročník tzv. Historické dílny, koncipované jako výběrový kurz pro studenty bakalářského a magisterského stupně na Historickém ústavu FF MU. Nejednalo se však o klasickou výuku ve fakultních prostorách, nýbrž o týdenní studijní pobyt v malebném prostředí obce Daňkovice na Českomoravské vrchovině. Tématem celého týdne se stala „politická náboženství“ nahlížená prizmatem různých odvětví a oborů. Během kurzu se v Daňkovicích vystřídala celá řada odborníků z historie, religionistiky, filozofie, dějin umění či filmové vědy. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 16 (2014)