Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2014 » Obsah čísla 16/2014 » Sionismus jako politické náboženství?

Církevní dějiny 16/2014 / Sionismus jako politické náboženství?

Sionismus jako politické náboženství?

Hnutí návratu na Sion mezi politickou ideologií a náboženskou utopií
Pavel Hošek

Odborná rozprava o takzvaných politických náboženstvích obvykle užívá ně­mecký nacismus a ruský bolševismus jako názorné příklady politických reži­mů, které měly prokazatelné rysy náboženství: jednalo se o politické útvary sjednocené totalitní ideologií, nabízející konkrétní filozofii dějin a celistvý výkladový rámec společenského a kulturního života. V tomto smyslu se staly německý nacismus, italský fašismus, ruský bolševismus či sovětský marxis­mus-leninismus funkčními ekvivalenty náboženství. V těchto režimech došlo zcela prokazatelně k „sakralizaci politiky“ a vládnoucí politická ideologie a jí formované instituce postupně převzaly téměř všechny funkce, které v tradič­ních společnostech plnilo náboženství. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 16 (2014)