Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2014 » Obsah čísla 16/2014 » Raymond Aron: 100 let a pár let k tomu navíc

Církevní dějiny 16/2014 / Raymond Aron: 100 let a pár let k tomu navíc

Raymond Aron: 100 let a pár let k tomu navíc

Petr Horák

Nedávná příležitost promluvit o jistě jednom z nejznámějších francouzských intelektuálů dvacátého století, Raymondu Aronovi, poskytla záminku pro vznik tohoto textu. Záminku o to vítanější, že – jak je pochopitelně dobře známo – život a dílo Raymonda Arona tvořily jakousi po vícero stránkách za­jímavou paralelu k životu a dílu jiného významného a známého francouzské­ho intelektuála, Jeana-Paula Sartra. Oba se navíc narodili ve stejný rok, tedy v roce 1905, a oba se dožili téměř stejného věku – Aron přežil Sartra o pouhé tři roky. Raymond Aron a Jean-Paul Sartre, „dva intelektuálové ve 20. století“, abych parafrázoval titul jedné knihy věnované oběma myslitelům, to samo by stačilo na samostatné pojednání. Zde jen zmiňuji, že jejich životní osudy byly svým způsobem dost pozoruhodně spojené: nejprve přátelstvím, společným studiem a blízkými filosofickými východisky, později hlubokým Aronovým nesouhlasem se Sartrovými politickými postoji, který však Aronovi nebránil uznávat Sartrovu intelektuální velikost. Zase jen rychle zmiňuji, že paralely a antagonismy těchto dvou životních cest či drah by jistě stačily na samostat­né pojednání, pro které však v tomto textu není místo. Zmíním je tedy jen, když shoda a neshoda mezi Aronem a Sartrem zasahuje do toho, co bylo pro Arona a pro pochopení jeho vztahu k Sartrovi nejpodstatnější, totiž v otázce politiky a filosofie. (…)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 16 (2014)