Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2015 » Obsah čísla 17/2015 » Je možná věda o náboženstvích?

Církevní dějiny 17/2015 / Je možná věda o náboženstvích?

Je možná věda o náboženstvích?

Alain Besançon

Okamžitě musím dodat: ano, je možná, protože taková věda už existuje. Svěd­čí o tom obrovské knihovny. Tři velké svazky edice Pléiades vydané pod vede­ním Henriho-Charlese Puecha zahrnují skutečně seriózní vědění podrobované nepřetržité kritické revizi, rozumové a nestranné. Skutečně tedy jde o vědu. Nemohu a ani nechci předkládat jakékoli výsledky, chtěl bych jen položit pět otázek: 1. Jakým způsobem se klade otázka? 2. Může náboženství dospět k ra­cionálnímu uvědomění si sebe sama? 3. Nemůže pozorování zvnějšku zničit svůj předmět? 4. Mohou se náboženství poznávat mezi sebou? 5. Je vhodné vyučovat vědě o náboženství na veřejných školách? (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 17 (2015)