Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2015 » Obsah čísla 17/2015 » Rozhovor s Bobem Dylanem

Církevní dějiny 17/2015 / Rozhovor s Bobem Dylanem

Rozhovor s Bobem Dylanem

red

Bob Dylan (vlastním jménem Robert A. Zimmerman, nar. 1941) je mnohem víc než jen známý americký písničkář. Je to hudební ikona, charizmatický muž, který dokáže svými písněmi, které jsou současně básněmi, už pět desetiletí ovlivňovat statisíce lidí po celé zeměkouli. Ještě víc – je to člověk, který je kre­ativním tvůrcem americké kultury v širokém smyslu slova, nejen v oblasti mo­derní hudby, ale též veřejného mínění a obrazoboreckých uměleckých trendů. Současně je ale dítětem své doby a dítětem Severní Ameriky. Není pravděpo­dobně náhodou, že Dylan prošel různými fázemi vnitřního vývoje, včetně ná­boženského obrácení a tomu odpovídající vlastní tvorby s ryze křesťanskými motivy. Dvě z jeho desek, Slow Train Coming (1979) a Saved (1980), byly na­hrány v době, kdy Dylan vystupoval jako znovuzrozený křesťan, a to i o􀃶ciálně na koncertech a při nahrávání písní. Z tohoto období pochází například song Gotta Serve Somebody, který je zřejmě reakcí na Lennonovu provokaci Serve Yourself. V tomto čísle Církevních dějin přinášíme jeden z nejznámějších Dyla­nových rozhovorů, v němž mluví o svém duchovním životě a vnitřním vývoji, a také ukázku jeho dvou textů s náboženskou tematikou. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 17 (2015)