Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2015 » Obsah čísla 18/2015 » Nosná interpretace musí opustit formu "hrdinského diskurzu"

Církevní dějiny 18/2015 / Nosná interpretace musí opustit formu "hrdinského diskurzu"

Nosná interpretace musí opustit formu "hrdinského diskurzu"

Rozhovor o Janu Husovi s Petrem Moréem
Peter Morée

Co vás nejvíce inspiruje na postavě a díle Jana Husa? Kdy jste se s jeho osobností setkal a jak se vyvíjel váš pohled na něj?  

Jana Husa je třeba chápat v kontextu a v příběhu české reformace, která má své počátky před Husem a pokračuje po něm. Je to příběh o obnově křesťanského života, do kterého Hus významně přispěl svým hledáním pravé jednoty církve. V tomto ohledu zjevně své současníky a pozdější křesťany praktikující pod obojí inspiroval. O Husovi jsem se dozvěděl v rámci svého středoškolského vzdělání v Nizozemí, kde byl Hus jeden z „předreformátorů“. Později jsem z přednášek Amedea Molnára na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě pochopil, že toto vidění je velmi omezené. K Husovi jsem se pak „přiblížil“ především skrze Milíče z Kroměříže. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 18 (2015)