Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2015 » Obsah čísla 18/2015 » Za vrcholným husovským dílem Jiřího Kejře

Církevní dějiny 18/2015 / Za vrcholným husovským dílem Jiřího Kejře

Za vrcholným husovským dílem Jiřího Kejře

Ota Halama

Odhlédneme-li od všech obecně přijímaných pozitivních výsledků někdejší společné práce interdisciplinární ekumenické Komise pro studium problematiky, spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa při České biskupské konferenci a soustředíme-li se pouze na publikované závěry její práce, je to vedle lateránského husovského sborníku především dílo doc. Jiřího Kejře, kterým jinak publikačně nevýrazná práce komise vyvrcholila. Nebylo to však ani tak zásluhou komise samé, jako zásluhou pilného a výzvou zaujatého autora, který jak sám vzpomíná, mohl po roce 1993 navázat „na starší studie o Husovi a jeho díle a nakonec nalezl inspiraci ke dvěma samostatným publikacím“. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 18 (2015)