Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Proměna světa ve scholastické spekulaci o dvojí pravdě

Církevní dějiny 3/2009 / Proměna světa ve scholastické spekulaci o dvojí pravdě

Proměna světa ve scholastické spekulaci o dvojí pravdě

Václav Umlauf

Pařížský biskup Étienne Tempier vydal dne 7. března 1277 dekret, jímž odsoudil pod trestem exkomunikace celkem 219 heterodoxních tezí. Tyto teze údajně šířili a komentovali mnozí studenti na artistické fakultě pařížské univerzity (nonnulli parisius studentes in artibus). Výčet zakázaných témat předchází krátký úvod, v němž vyniká následující obvinění. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)