Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Boží království bez Boha

Církevní dějiny 3/2009 / Boží království bez Boha

Boží království bez Boha

"Nový člověk" v totalitních režimech
Hans Maier

Jako první novodobý myslitel založil Rousseau své učení o státu na nové antropologii. Jeho argument byl prostý: Pokud nemá demokracie zůstat utopií, formou státu určenou spíše bohům než lidem, musí nejdřív vzniknout „nový člověk" - člověk očištěný od sebelásky, který věrohodně ztělesňuje veřejnost, citoyen, nikoli bourgeois. Požadavek „nového člověka" nachází v 19. století širokou, mnohohlasou ozvěnu - stačí vzpomenout na jména jako Weitling, Marx, Lassalle a Nietzsche. Někteří raní socialisté, když mluví o „novém člověku", sahají po křesťanské slovní zásobě. Avšak brzy se diskuse přenáší ze sféry jednotlivého na pole společenských a politických změn. S odstraněním peněz je starý člověk „svlečen", společnost se může „znovu narodit". U Marxe mizí poslední křesťanské odezvy - posvátné se stává světskou veličinou, modelem společenské totality. Dělníci, kteří v uskutečňované revoluci nacházejí zároveň smysl dějin, jejich „rozluštěnou hádanku", jsou ze svého pohledu „novými lidmi", cílem revoluce je „totální člověk". (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)