Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Patristická konference v Olomouci

Církevní dějiny 3/2009 / Patristická konference v Olomouci

Patristická konference v Olomouci

Iva Adámková

Ve dnech 7.-8. 11. 2008 proběhla na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci patristická konference, kterou pořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty spolu s CMTF UP. Toto první celostátní setkání badatelů z řad akademických pracovníků, studentů i širší veřejnosti si kladlo za cíl seznámit nejenom s jednotlivými tématy, jimiž se jednotliví přednášející zabývají, ale vytvořit především vhodnou platformu pro další setkávání a výměnu informací o patristice. S tímto zřetelem byla v průběhu konference založena Patristická společnost ČR. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)