Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Studium patristiky v Čechách a na Moravě

Církevní dějiny 3/2009 / Studium patristiky v Čechách a na Moravě

Studium patristiky v Čechách a na Moravě

Iva Adámková

Po dobách nesvobody se v ovzduší svobodného bádání zvedl široký zájem o raně křesťanskou a obecně křesťanskou literaturu vůbec. Velké množství mezer v bádání o dílech raného křesťanství a středověku se daří postupně zaplňovat především díky úsilí badatelů spojenému do dvou větších výzkumných center. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)