Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Svaté kníže ve společenských turbulencích minulého století

Církevní dějiny 3/2009 / Svaté kníže ve společenských turbulencích minulého století

Svaté kníže ve společenských turbulencích minulého století

Jaroslav Šebek

Úcta ke svatému Václavovi sahá hluboko do českých národních dějin. Stejně jako u řady dalších náboženských symbolů a tradic, však byly její obsahy ovlivněny politickými, ideovými a společenskými proměnami uplynulých staletí. Lze říci, že jako do projekčního plátna do ní v jednotlivých historických epochách otiskovaly své představy různé názorové směry, a to zvláště v 19. a 20. století. V popředí veřejného zájmu se tak ocital především Václavův druhý život, spojený s často velice odlišnými výkladovými modely tradice a rozdílným místem, který tato postava zaujímala v české kolektivní paměti. Ve svém příspěvku se soustředím především na základní peripetie, spojené s vnímáním a interpretací svatováclavské úcty v českém prostředí v období minulého století. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)