Úvod » Časopisy » Archiv » Církevní dějiny 2009 » Obsah čísla 3/2009 » Krize identity skryté či podzemní církve

Církevní dějiny 3/2009 / Krize identity skryté či podzemní církve

Krize identity skryté či podzemní církve

Jan Konzal

V minulém ročníku Církevních dějin jsme publikovali vzpomínky Jana Konzala, teologa, spisovatele a současně biskupa skryté církve v Československu. V první části nazvané „Jak uzrál můj problém" se autor věnoval svému mládí a formaci a svému věznění, ve druhé části „Presbyterát ve skryté církvi" pastorační praxi v rámci skupiny kolem Fridolína Zahradníka. Ve třetím a čtvrtém pokračování seznamuje čtenáře s konkrétními problémy, které se objevily v některých podzemních skupinách na sklonku komunistické éry a po roce 1989. (...)

Objednávka předplatného
Objednejte si předplatné časopisu Církevní dějiny za zvýhodněnou cenu.

Církevní dějiny 3 (2009)