24. března 2011 byl v aule Charkovské národní ekonomické univerzity slavnostně zahájen druhý ročník Vzdělávacího institutu pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině (VIDOS).

Slavnostního zahájení se kromě zástupců pořadatelů, ředitele CDK Františka Mikše, koordinátorky transformačních projektů CDK Kateřiny Hlouškové, politologa a docenta Masarykovy Univerzity Lubomíra Kopečka a ředitele česko-ukrajinské neziskové organizace Společnost mladých Evropanů Jaroslava Peška, zúčastnil i generální konzul české republiky v Doněcku Antonín Murgaš a ukrajinskou stranu zastoupil vedle prorektora Charkovské národní ekonomické univerzity Vladimíra Jermačenka i vedoucí odboru mezinárodní spolupráce Rady města Charkova Viktor Ruď. Všichni zúčastnění vysoce ocenili práci institutu v minulém roce a vyjádřili mu plnou podporu i pro rok 2011 a další léta.

Velmi příjemným překvapením byl neobyčejný zájem ze strany studentů, ale i vyučujících a zástupců místních neziskových organizací. Do druhého ročníku výukového cyklu se přihlásilo více jak 160 studentů a profesorů z nejméně devíti místních vysokých škol a další museli být z kapacitních důvodů odmítáni. Ještě milejším překvapením pak byla vysoká kvalita zmiňovaných posluchačů, kteří v průběhu následujících 12 přednášek rozdělených do tří dnů i osobních konzultací s vyučujícími (celkem více jak 20 hodin intenzivní výuky, seminářů a diskuzí) prokazovali značné znalosti, odvahu i touhu projevit vlastní názor. Je nutné dodat, že jejich hodnocení současné politické, sociální i obyčejně lidské situace na Ukrajině bylo výrazně negativní a jejich touha po změně značná.

Více se dočtete v sekci Aktuality.

Fotogalerie

Demokratizace