Ve dnech 14.-18. září 2011 proběhl v prostorách knihovny Charkovské národní ekonomické univerzity pokračovací seminář pro studenty, kteří od března 2011 navštěvují semináře pořádané v rámci projektu Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině, II. ročník. Projekt CDK podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Na prvním semináři ve dnech 23.-27. března 2011 se studenti věnovali tématům jako demokracie, demokratická tranzice, struktura občanské společnosti a její fungování. Na semináři, který proběhl ve dnech 25.-29. května 2011, se věnovali problematice dějin evropské integrace, institucím, politikám a rozšiřování EU směrem na východ, současnému dění a tendencím v EU.

Studenti, kteří navštívili zářijový kurz, se rozhodli získat nové znalosti v oblasti zpracovávání projektů, správného přístupu k přípravě projektu, projektového managementu, finančního managementu nebo hledání finanční podpory pro své nápady.

Seminář vedli lidé z praxe, kteří se výše zmíněným tématům věnují denně, a mají tak možnost podělit se o své zkušenosti a předat cenné rady.

Sabina Dvořáková, výkonná ředitelka asociace DEMAS, studentům popsala problematiku projektového managementu a financování projektů, systém vedení administrativy, vyúčtování a kontroly.

Veronika Štěrbová, konzultantka pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Eurovision, studentům vysvětlila, jaké logické metody se při sestavování a psaní projektu obecně používají. Ukázala studentům, jak vyplnit logickou matici, kterou používá spousta donorů, zejména EU. Na praktických příkladech jim ilustrovala, jak při této práci postupovat.

Iveta Frízlová, analytička legislativy Evropské unie, koordinátorka projektů CDK, studentům představila několik organizací jak z USA, tak EU, které aktivity na Ukrajině podporují a financují. Prezentovala také zkušenosti CDK.

Vita Bazan, projektová manažerka z kyjevského think-tanku Institute for Euro-Atlantic Cooperation (ІEAC) představila, jak v ukrajinské praxi funguje její organizace a kde a jak skutečně získává finanční podporu.

Jaroslav Pešek, ředitel česko-ukrajinské neziskové organizace Společnost mladých Evropanů, studentům zprostředkoval své zkušenosti s vedením projektů a získáváním financí. Věnoval se také otázce mediátorství, tedy efektivnímu řešení konfliktů, které je na Ukrajině potřeba posilovat.

Přítomní studenti byli velice aktivní a kladli konstruktivní dotazy. Zářijové setkání jim také ukázalo, jak napsat projekt, který budou konzultovat v listopadu, tedy na posledním semináři celého projektu.

Listopadový kurz, který proběhne ve dnech 9.-13. listopadu 2011, bude probíhat formou individuálních konzultací nad konkrétními projektovými nápady. Posluchačům se tak dostane náležité pozornosti a bude možné odpovědět na jejich specifické dotazy.

Fotogalerie

Aktuality