Úvod » Demokratizace » Aktuality » Projekt Burma Center for Transitional Studies, 2013-2014

Projekt Burma Center for Transitional Studies, 2013/2014

Projekt Burma Center for Transitional Studies, 2013-2014

CDK realizuje v letech 2013-2014 ve spolupráci se svým externím spolupracovníkem Igorem Blaževičem a barmskou vzdělávací organizací Educational Initiatives (EI) dvouletý projekt s názvem "Burma Center for Transitional Studies" v Rangúnu, Barmě.

Projekt je spolufinancován Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.Hlavním řešitelem projektu na místě je Igor Blaževič. CDK se podílí na zajišťování hladkého chodu projektu a na přípravě studijních materiálů a publikace.

Projekt navazuje na dvouletý projekt s názvem "Burma Foreign Affairs and Transition Study Program" (2011-2012), který položil základy dnešní spolupráci a vytvořil podmínky pro úspěšné rozvíjení aktivit v Barmě. 

O projektu

Záměrem projektu Burma Center for Transitional Studies je předávat členům barmských občanských a politických skupin komparativní zkušenosti z přechodu k demokracii, a tím posilovat znalosti a kapacitu členů demokratického hnutí proaktivně a strategicky se podílet na transformaci Barmy. Zvláštní důraz je kladen na posílení kapacit etnických politických a občanských skupin. Konkrétnějším cílem je důkladně vyškolit 74 účastníků kurzů Transition to Democracy (vybrané zástupce cca 40 barmských politických a občanských skupin), 80 účastníků seminářů pro zástupce politických stran a 40 účastníků tematických kurzů.

Dalším cílem je prostřednictvím účastníků kurzů Transition to Democracy a jim poskytnutých grantů zahájit aktivní občansko-politické vzdělávání grass-root aktivistů a veřejnosti v etnických oblastech Barmy.

Projekt má také povzbudit participaci žen a mladých lidí v barmském demokratickém hnutí a posilovat vzájemné pochopení, důvěru a strategickou spolupráci mezi aktivisty z barmské národnostní většiny s aktivisty z jiných etnických menšin, a mezi zástupci etnických skupin navzájem.

Projekt realizuje několik dlouhodobějších kurzů, krátkých seminářů a školení. Poskytne také vybraným účastníků minigranty k realizaci vlastních aktivit v jednotlivých organizacích. Snahou realizátorů bude také založit tzv. EI Youth Reading and Debate Club. V rámci projektu budou také překládány odborné texty do barmštiny, účastníci se budou vzdělávat prostřednictvím platformy distance learning a bude sepsána zcela ojedinělá a v Barmě dosud neexistující učebnice Základů politologie dostupná pro veřejnost.  

Týdenní seminář ukončen v červnu 2013 

V červnu 2013 organizace Educational Initiative a Cherry Foundation úspěšně ukončily týdenní seminář týkající se přechodu k demokracii, kterého se účastnili členové National Brotherhood Federation. Interaktivní jednotýdenní seminář se zaměřoval na současný proces tranzice v Barmě a roli barmských etnických menšin v dnešních událostech. Účastnici, kteří přijeli do Rangúnu z různých regionů země, byli velice aktivní a účastnili se diskuze.

 

Vedoucí projektu v místě Igor Blaževič se také pravidelně účastní různých diskuzí a setkání s místními elitami a činiteli. Více ve fotogalerii.

 

Fotogalerie

Aktuality