Ve dnech 10. až 13. června 2010, bezprostředně poté, co proběhla studijní cesta nejlepších frekventantů vzdělávacího oboru „Demokracie a občanská společnost", se uskutečnila dosud poslední cesta zástupců CDK do ukrajinského Charkova. Delegace ve složení Petr Fiala, předseda CDK a rektor Masarykovy univerzity, František Mikš, ředitel Institutu pro politiku a kulturu CDK, Petra Judová, ředitelka Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity, Kateřina Hloušková, koordinátorka transformačních a demokratizačních projektů CDK, a Larysa Brzobohatá, tlumočnice, slavnostně ukončila roční vzdělávací kurz „Demokracie a občanská společnost", jenž byl realizován v rámci projektu CDK Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině.

Části pobytu se v roli pozorovatelů za českou stranu zúčastnili i Antonín Murgaš, generální konzul České republiky v Doněcku, a Luboš Veselý, sekretář Velvyslanectví České republiky v Kyjevě.

Hlavní program pobytu se uskutečnil v pátek 11. června 2010. Nejprve byla celá delegace přijata v sídle vedení města Charkova, kde byli František Mikš, Kateřina Hloušková a Larysa Brzobohatá oceněni pamětní medailí města za přínos k rozvoji česko-ukrajinských vztahů. Následovalo krátké jednání, v němž zástupci města Charkova ocenili kvalitu, ale především dlouhodobé trvání vzdělávacích aktivit CDK, zejména ve spolupráci s místní Charkovskou národní ekonomickou univerzitou. Představitelé vedení města opakovaně deklarovali ochotu pokračovat v dosavadní práci a přislíbili CDK veškerou možnou podporu.

Ze sídla městské rady se delegace přesunula na půdu Charkovské národní ekonomické univerzity. Zde si prohlédla nové prostory univerzitní knihovny, kde se nachází i kancelář CDK, v níž pracují zástupci CDK Vladimír Kučeravý a Elena Petrenko a jež slouží jako kontaktní místo pro ukrajinské studenty účastnící se vzdělávacích kurzů CDK. Následovalo pracovní jednání zástupců brněnské a charkovské univerzity, které vedlo k podepsání dohody o spolupráci.

Vrcholem dne byl slavnostní ceremoniál v univerzitní aule, kde po projevech rektora Charkovské národní ekonomické univerzity Vladimira Ponomarenka, rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy, náměstka primátora-tajemníka města Charkova Olexandra Nowaka, generálního konzula České republiky Antonína Murgaše, zástupce českého velvyslanectví Luboše Veselého a ředitele Institutu pro politiku a kulturu CDK Františka Mikše došlo k slavnostnímu předání diplomů - certifikátů celoživotního vzdělávání - 80 úspěšným studentům (z celkového počtu 120) ročního vzdělávacího kurzu „Demokracie a občanská společnost".

Nadšené ohlasy studentů i oficiální ocenění a poděkování z rukou rektora Charkovské národní ekonomické univerzity, jež za dlouhodobou práci celého kolektivu CDK obdrželi František Mikš, Kateřina Hloušková a Larysa Brzobohatá, dává tušit, že CDK se na východní Ukrajině nejen mimořádně dobře zapsalo, ale vybudovalo si i dobré jméno a výhodnou pozici pro další šíření myšlenek demokracie a následnou spolupráci v navazujících projektech.

Fotogalerie

Aktuality