Pět nejlepších studentů, kteří navštěvovali přednášky a semináře CDK celý rok 2011, napsali úspěšně testy, byli aktivní a také vypracovali projektové záměry, dostali možnost účastnit se desetidenního studijního pobytu, tzv. zimní školy CDK, v České republice.

V roce 2011 se projektu CDK s názvem Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině, II. ročník stabilně účastnilo 50 lidí. Absolvovali 4 cykly přenášek zaměřených jak na obecnější témata, tak ryze praktická (více zde).

Studijní pobyt se uskutečnil od 20.-29. 11. 2011 v Brně a Praze. Absolventi kurzu, kteří mohli do ČR jet, byli studenti jak Charkovské národní ekonomické univerzity, která je partnerem projektu CDK, tak dalších dvou univerzit v Charkově. Byli velmi aktivní, zajímali se o navštívené instituce a organizace, snažili se získat co nejvíce informací, zkušeností, srovnání, aby je pak mohli použít ve svém dalším studiu, kariéře a aktivitách.

„Kurz CDK byl celý rok velmi zajímavý. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a upevnili si již nabyté znalosti. Listopadový kurz byl zaměřený na psaní projektů, což pro nás bylo zcela nové. Nedovedli jsme si předtím představit, jak psát projekt, kde hledat finance. Díky tomuto projektu jsme se začali zajímat o dění kolem sebe a chceme se v naší společnosti více zapojit. Studijní cesta je pokračováním praktické roviny projektu. Můžeme vidět, jak instituce a organizace fungují a pracují. Celý pobyt byl velmi inspirativní", komentovala na konci pobytu Marya Ulasová, studentka ekonomie na Charkovské národní ekonomické univerzitě a jedna z účastnic studijního pobytu.

Student Dmytro Tjutjunik po skončení studijního pobytu v e-mailu napsal: „Stay in the Czech Republic and meetings with representatives of NGOs and government agencies themselves had very great experience. We looked inside NGOs. Find out what the results bring the work of a developed civil society. We met with a very highly educated people, experts in their profession. I was inspired by a meeting with these people. ..."

Program pobytu

Studenti prožili nabytý týden. V Brně i Praze navštívili několik neziskových organizací zaměřených na různé oblasti: Nadaci Partnerství, Ekologický institut Veronica, Ligu lidských práv, organizaci Agora Central Europe, Asociaci DEMAS nebo organizaci Forum 2000. Setkali se se zástupci několika důležitých institucí v ČR, kterých se mohli na cokoli zeptat a byli překvapeni otevřeností a vstřícností jejich odpovědí. Mohli tak porovnat situaci v ČR a na Ukrajině. Setkali se tedy se zástupcem Ústavního soudu, kde je pozdravil i jeho předseda Pavel Rychetský, dvě hodiny debatovali se soudcem  Karlem Šimkou z Nejvyššího správního soudu, živě diskutovali se zástupkyní Veřejného ochrance práv Jitkou Seitlovou a sešli se s tajemníkem Města Brna Pavlem Loutockým. Jedno dopoledne diskutovali na půdě Fakulty sociálních studií MU s Petrou Kuchyňkovou, odbornicí na otázky EU a politiku Východního partnerství, a také o problematice budoucnosti Ukrajiny v EU a o vnitropolitické situaci z pohledu politologa Jana Holzera.

Pětičlennou skupinu charkovských studentů doplnila také Vita Bazanová, analytička Institutu pro Euro-atlantickou spolupráci (IEAC) z Kyjeva. Institut navázal v roce 2011 s CDK spolupráci, ve které chtějí obě organizace pokračovat i v roce 2012. Vita Bazanová vypracuje a na webu IEAC uveřejní několik článků a rozhovorů.

Ke skupině se také připojily dvě stážistky projektu organizace Člověk v tísni. Zimní škola tak dostala mezinárodní ráz, byla obohacující nejen pro samotné studenty, ale jistě i ty, se kterými se sešli a debatovali.

Naši charkovští absolventi přislíbili, že se budou aktivně účastnit na propagaci projektu a aktivit CDK na Ukrajině a můžeme s nimi dokonce počítat jako s dobrovolníky i v roce 2012.

Fotogalerie

Aktuality