V roce 2006 proběhl projekt "Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit?" zaměřený na podporu demokratizace na Ukrajině.

Projekt trval devět měsíců, finančně byl podpořen grantem Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci projektů transformační spolupráce. Na jeho financování přispělo také statutární město Brno.

Projekt byl zaměřen na cílové skupiny na Ukrajině s úmyslem podpořit proces ukrajinské demokratizace. CDK do něj vstupovalo s několika cíli, jež se podařilo naplnit: podpořit ukrajinskou demokratizaci, napomoci budovat struktury občanské společnosti na Ukrajině, podpořit a formovat současné i budoucí místní demokratické politiky-lídry a předat zkušenosti z průběhu české transformace.

Projekt měl tři části.

Odborná stáž pro ukrajinské aktivisty v Brně

Na podzim 2006 proběhla v Brně odborná stáž pro čtyři ukrajinské občany. Uskutečnila se ve dnech 11. září až 1. října 2006. Z velkého množství zájemců byli vybráni:

  • na místo stážisty v sektoru akademický pracovník: Tetjana Viktorivna Brezhneva, odborná asistentka Ústavu systémové analýzy mezinárodní vojenské bezpečnosti Institutu strategických studií Ukrajiny se sídlem v Dněpropetrovsku
  • na místo stážisty v sektoru magistrátní úředník: Volodymyr Kucharyavy, zástupce vedoucího odboru mezinárodních vztahů charkovské městské rady
  • na místo stážisty v sektoru neziskových organizací: Igor Georgiovich Markov, odborný pracovník politologického centra Geneza
  • na místo stážisty v sektoru právo a soudnictví: Oleksandr Novak, vedoucí právnického odboru charkovské městské rady

Stážisté se po celou dobu svého pobytu zapojovali do práce ve vybraných občanských sdruženích, akademických a samosprávných institucích: CDK, Centrum strategických studií, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Magistrát města Brna. Na svých pracovištích připravovali podklady pro odborné studie, jejichž témata si vybrali ještě před začátkem stáže. Studie dopracovali po návratu na Ukrajinu.

Stážisté rovněž navštívili vybrané instituce v Praze, Brně i Ostravě: Ústavní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky, Úřad veřejného ochránce práv, Masarykova univerzita, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Centrum pro ekonomiku a politiku, CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, Program of Atlantic Security Studies, Jagello 2000 a SOS dětská vesnička v Brně - Medlánkách.

Konkrétním výstupem tohoto pobytu byl, vedle navázání cenných kontaktů, získání mnoha informací a vzájemné výměny zkušeností, podpis smlouvy o založení centra na podporu vstupu Ukrajiny do NATO (spolupráce Jagello 2000 a Institutu strategických studií Ukrajiny v Dněpropetrovsku).

Publikace Переход к демократии - чешский опыт

CDK v rámci svého předchozího zahraničního projektu (Democratic Institution Building Process – Lessons from the Czech Republic) připravilo reprezentativní sborník v arabském jazyce. V rámci "ukrajinského" projektu byly texty revidovány, doplněny a přeloženy do ruštiny. Publikace Переход к демократии - чешский опыт (Přechod k demokracii – česká zkušenost) byla vydána v nákladu 1000 kusů.

Publikace je sborníkem statí čtrnácti předních českých politologů a odborníků v jednotlivých oblastech souvisejících s přechodem k demokracii. Po vydání byla distribuována vybraným cílovým institucím a osobnostem na Ukrajině:

  • humanitní i technicky orientované vysoké školy v Charkově, Poltavě a Dněpropetrovsku
  • městské a oblastní rady tamtéž a také ve Zmijivě, Komsomolsku a městě Sumy
  • státní i univerzitní knihovny a vybraná historická muzea jmenovaných oblastí
  • nestátní partnerské organizace a sdružení, jejichž zástupci se zúčastnili týdenního semináře v Charkově

Publikace, jejíž celý náklad byl rozebrán, byla partnery i členy cílových skupin hodnocena jako velmi kvalitní a svého druhu jedinečná.

Přednáškový cyklus v Charkově

V návaznosti na vydání publikace proběhl ve dnech 27. listopadu až 2. prosince 2006 v Charkově přednáškový cyklus. Zúčastnilo se jej šest přednášejících z řad předních brněnských politologů a odborníků CDK.

Týdenní intenzivní program čtrnácti přednáškových bloků byl určen mladým odborníkům a "opinion makerům" z východní Ukrajiny. Velký zájem o tuto akci dokumentuje velmi vysoký počet přihlášených zájemců (98), z nichž bylo vybráno 50 účastníků a čtyři náhradníci z měst Charkov, Sumy, Doněck, Poltava a Komsomolsk.

Účastníci kurzu, kteří splnili všechny předepsané požadavky, obdrželi certifikát vydaný Masarykovou univerzitou a dokládající absolvování kurzu celoživotního vzdělávání akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Akce v Charkově vzbudila zaslouženou pozornost místních médií. Dva rozsáhlé články přinesla charkovská redakce deníku Sloboga (27. listopadu 2006 a 1. prosince 2006). Speciální program odvysílala i místní redakce rádia Deutsche Welle.

Fotogalerie

Demokratizace