V roce 2008 se v návaznosti na dva roky starý projekt "Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit?", zaměřený na podporu demokratizace na Ukrajině, uskutečnil projekt "Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na východní Ukrajině". Akci podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky částkou 798 700 Kč. Projekt měl tři hlavní výstupy:

Ukrajinská verze publikace "Přechod k demokracii - český příklad"

Kniha, která je nejkomplexnější analýzou přechodu k demokracii v České republice a jejíž autorský kolektiv tvoří čtrnáct předních českých politologů, se díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky dočkala již třetí jazykové verze - po arabské a ruské také ukrajinské. Publikace vyšla v elektronické podobě (rusky a ukrajinsky) na 1000 kusech CD.

Publikace "Občanská společnost - základy a růst"

CDK se podařilo iniciovat vznik zajímavé publikace věnované občanské společnosti. Věnuje se základním pojmům, obnovování občanské společnosti v České republice po roce 1989, financování občanské společnosti v České republice a pozici, vlivu a financování občanské společnosti ve vybraných zemích západní Evropy. Kniha vyšla v elektronické podobě na výše zmíněném CD.

Přednáškový cyklus

Ve dnech 26. listopadu až 6. prosince 2008 proběhl ve třech ukrajinský městech (Charkov, Sumy, Doněck) přednáškový cyklus „Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na východní Ukrajině". Cyklus se tematicky zaměřil zejména na otázky přechodu k demokracii v České republice, reformu veřejné správy, budování občanské společnosti a problematiku integrace do Evropské unie. V Charkově a Sumách se na jeho organizačním zajištění spolupodílely tamní orgány místní veřejné správy, v Doněcku Agentura regionálního rozvoje Donbas a Generální konzulát České republiky. Projekt cílil zejména na mladé, perspektivní ukrajinské „policy-makers". Účastníci, kteří absolvovali minimálně 75 % přednášek (v Sumách 33 a v Doněcku 30 osob), získali certifikát Masarykovy univerzity o absolvování programu celoživotního vzdělávání, akreditovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Certifikáty doněckým účastníkům společně s rektorem Doněcké státní univerzity A. S. Povážným slavnostně předal velvyslanec České republiky na Ukrajině Jaroslav Bašta.

Fotogalerie

Demokratizace