V roce 2009 podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dlouhodobý projekt CDK na východní Ukrajině, jehož hlavním smyslem je vybudovat vzdělávací centrum v otázkách demokracie, občanské společnosti a evropské integrace.

V roce 2009 měl projekt dva hlavní výstupy:

Začátek vzdělávacího oboru „Demokracie a občanská společnost"

V roce 2009 byl připraven a akreditován vzdělávací obor "Demokracie a občanská společnost". Zahrnuje deset přednáškových bloků (jednou měsíčně od pátku do neděle) čítajících vždy jedenáct vyučovacích hodin.

Od září do prosince 2009 se uskutečnily čtyři přednáškové bloky. Ačkoli byl projekt finančně dimenzován pro 50 účastníků, od druhého setkání v říjnu 2009 se programu účastní 124 studentů, další musí být z kapacitních důvodů odmítáni.

Obor je akreditován jako program celoživotního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (nositelem akreditace je Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity). Certifikát o absolvování obdrží ti účastníci, kteří se zúčastní alespoň 80 % přednášek a získají v průběžných testech alespoň polovinu bodů.

Přednáší se česky, výklad je konsekutivně tlumočen.

Program

 • Demokracie a občanská společnost ve střední a východní Evropě (září 2009)
 • Evropské politické dějiny od konce druhé světové války do pádu komunismu (říjen 2009)
 • Teorie a praxe přechodů k demokracii (listopad 2009)
 • Evropská unie: dějiny, instituce, politiky (prosinec 2009)
 • Rozšiřování Evropské unie: česká zkušenost (leden 2010)
 • Ekonomická transformace, trh a ekonomická krize (únor 2010)
 • Bezpečnostní politika, extremismus, radikalismus a náboženský fundamentalismus (březen 2010)
 • Mezinárodní a evropské právo, koncepce kontroly veřejné správy (duben 2010)
 • Politické strany, volby a volební systémy (květen 2010)
 • Občanská společnost, její význam pro demokracii, zájmové skupiny a česká politická praxe (červen 2010)

Přednášející

 • doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., výkonný ředitel CDK, vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda CDK, rektor Masarykovy univerzity
 • doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., proděkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • PhDr. Mojmír Jeřábek, vedoucí odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna
 • doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., docent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Mgr. Kateřina Kopečková, Ph.D., asistentka soudkyně Nejvyššího správního soudu
 • PhDr. Oldřich Krpec, Ph.D., ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity
 • Mgr. Ondřej Krutílek, analytik CDK
 • doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., docent Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • Mgr. Petra Kuchyňková, analytička CDK
 • PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., ředitel pro publikační činnost Centra pro ekonomiku a politiku
 • doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., docent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • František Mikš, ředitel Institutu pro politiku a kulturu CDK
 • PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., vedoucí analytického odboru Ústavního soudu České republiky
 • Maciej Szymanowski, ředitel Polského institutu v Praze

Učebnice „Zdařilá cesta. Demokracie, občanská společnost, transformace a integrace Evropy"

CDK se podařilo iniciovat vznik zajímavé publikace věnované přechodu k demokracii a občanské společnosti v zemích střední Evropy. Obsahuje deset kapitol věnovaných jednotlivým oblastem politického a společenského života, autorsky se na ní podílelo deset odborníků. Publikace byla vydána v elektronické podobě na CD. V roce 2010 připravuje její tištěné vydání Charkovská národní ekonomická univerzita. Obsah publikace tematicky odpovídá struktuře vzdělávacího oboru "Demokracie a občanská společnost".

Partneři

Fotogalerie

Demokratizace