Poslední ze 4 seminářů, které tvořily obsah projektu s názvem Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině, II. ročník (VIDOS) a který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, proběhl od 9.11. do 13.11.2011 v Charkově.

Zcela praktický seminář byl rozdělen na dvě obecné přednášky, po kterých následovaly individuální konzultace s účastníky. První den se studenti dozvěděli o aktivitách CDK na Ukrajině a o obsahu jednotlivých projektů. Kromě Františka Mikše z CDK vystoupil také tajemník Města Brna Pavel Loutocký. Ten studentům představil několik zajímavých projektů, na kterých se Brno podílí a které také financuje. Se studenty pak diskutoval.

Na zářijovém setkání (více zde) dostali studenti za úkol ve skupinách nebo individuálně vypracovat projektové záměry a správně vyplnit logickou matici, se kterou budou pracovat v listopadu. Přestože někteří donoři logický rámec nevyžadují, zvládnutí tohoto postupu považujeme za přínosné a dobré při psaní projektů obecně. Studenti se s podobnou logikou setkali většinou poprvé.

Studentské projekty

Na listopadovém setkání jsme se přesvědčili, že se s úkolem vypořádali skvěle. Předem nám k posouzení poslali 12 projektů v angličtině a ruštině. Hodnotitelky projektů: Veronika Štěrbová (Eurovisions a.s.) a Sabina Dvořáková (DEMAS) se další den a půl studentům věnovaly. Každý projekt rozebraly a s autory o něm hodinu diskutovaly. Upozorňovaly je na nedostatky, chyby, nepřesnosti, ale také chválily rozpracovanost, realizovatelnost, vypracování rozpočtu nebo metodiky.

Mezi tématy projektů se např. objevilo: vzdělávání seniorů v oblasti internetu, hipoterapie, ekologické vzdělávání, inkubátor pro začínající firmy a aktivní studenty, práce s mládeží v oblasti volného času, zapojení venkova, vytvoření internetové stránky o daňové gramotnosti nebo založení svazu na podporu malých podniků.

Většina studentů si dokonce předem zjistila možnosti realizovatelnosti svých nápadů a spojili se s místními aktéry (městem, univerzitou), podnikateli a nevládními organizacemi.

CDK bude jejich aktivity sledovat a věří, že se alespoň část z nic podaří naplnit.

Předání certifikátů

Zhruba 50 studentů, kteří splnili daná kritéria, získalo poslední den listopadového semináře certifikáty celoživotního vzdělávání MŠMT. Tito studenti absolvovali většinu přednášek a školení a měli zcela jasně zájem o problematiku. Předávání certifikátů se zúčastnil František Mikš a prorektor místní univerzity Volodymyr Jermačenko.

Během této slavnostní události bylo vyhlášeno také 5 studentů, kteří jeli na studijní pobyt do ČR.

Fotogalerie

Demokratizace