Úvod » O nás » Zaměření a organizační struktura

Zaměření a organizační struktura

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. (CDK) je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. V letech 1993-2013 působila ve formě občanského sdružení, od roku 2014 je obecně prospěšnou společností. Vznik CDK a jeho činnost kontinuálně navazují na některé starší iniciativy, jež souvisejí s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989.

Hlavním cílem CDK je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury, připomínat nezastupitelnost křesťanských hodnot a prosazovat komunikaci mezi politickou a kulturní oblastí. Ve společensko-politické oblasti se CDK hlásí ke konzervativně-liberálním ideovým pozicím, v náboženských otázkách preferuje otevřený, ekumenický přístup.

Organizační struktura

CDK založili Petr Fiala, Zdeněk Granát, Jiří Hanuš a František Mikš, kteří mají postavení zakladatelů společnosti. Je řízeno tříčlennou správní radou a kontrolováno dozorčí radou, statutárním orgánem je ředitel.
CDK se vnitřně člení na dva instituty: Institut pro politiku a kulturu (IPK) a Institut křesťanských studií (IKS). Obsáhlou publikační a vydavatelskou činnost obou institutů podporuje a zajišťuje vlastní nakladatelství a typografické studio.

Správní rada CDK

  • Jiří Hanuš - předseda správní rady, ředitel IKS, šéfredaktor časopisu Církevní dějiny, editor časopisu Kontexty
  • Petr Fiala - člen správní rady, editor časopisu Kontexty
  • František Mikš - člen správní rady, ředitel IPK, šéfredaktor časopisu Kontexty a předseda redakční rady Revue Politika

Dozorčí rada CDK

Ředitel CDK

  • Zdeněk Granát - ředitel, vedoucí nakladatelství a typo­grafického studia

Hlavní aktivity

Institut pro politiku a kulturu

Institut křesťanských studií

Nakladatelství a typografické studio

  • typografické a grafické práce
  • vydávání knih CDK
  • vydávání časopisu Kontexty