Úvod » O nás » Lidé

Lidé


Jiří Hanuš

Jiří Hanuš

Zakladatel a předseda správní rady CDK, ředitel Institutu křesťanských studií, vedoucí redakční rady časopisu Církevní dějiny a člen redakční rady časopisu Kontexty. Profesor historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dějinami křesťanství a kulturní historií v 19. a 20. století.


Petr Fiala

Petr Fiala

Zakladatel a člen správní rady CDK. Profesor politologie, někdejší vedoucí kateder politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií Filozofické fakulty, resp. Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (1993-2004), ředitel Mezinárodního politologického ústavu (1996-2004), děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2004), rektor rektor Masarykovy univerzity (2004-2011), hlavní vědecký poradce předsedy vlády ČR (2011-2012), ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2012-2013), v současnosti poslanec Parlamentu ČR (od 2013). Specializuje se na komparativní politologii, politické strany a zájmové skupiny, evropskou politiku a na výzkum politické dimenze náboženství.


František Mikš

František Mikš

Zakladatel a člen správní rady CDK, ředitel Institutu pro politiku a kulturu, šéfredaktor časopisu Kontexty a předseda redakční rady Revue Politika. Do roku 1989 pracoval jako topič a správce kulturního domu a věnoval se přípravě samizdatových časopisů a knih. Od roku 1990 se profesionálně zabývá nakladatelskou činností v oblasti odborné a nekomerční literatury a věnuje se problematice neziskových organizací. Autor a spoluautor řady studií, knih a sborníků. Působí rovněž jako šéfredaktor nakladatelství Barrister & Principal, kde mimo jiné řídí edici Dějiny a teorie umění.


Zdeněk Granát

Zdeněk Granát

Zakladatel a ředitel CDK, vedoucí nakladatelství a typografického studia. Absolvent Vysokého učení technického.


Stanislav Balík

Stanislav Balík

Předseda dozorčí rady CDK a odborný pracovník Institutu pro politiku a kulturu. Absolvent historie a politologie na Masarykově univerzitě, v současnosti vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Osobní kontakt: balik@cdk.cz


Aleš Filip

Aleš Filip

Člen dozorčí rady CDK. Historik umění, odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU.


kopecek_1.png

Lubomír Kopeček

Člen dozorčí rady CDK. Politolog, docent politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Iveta Frízlová

Iveta Paličková

Analytička legislativy Evropské unie, koordinátorka projektů Institutu pro politiku a kulturu a vztahů se zahraničím, zejména při zajišťování nakladatelských práv a finanční podpory. Absolventka anglistiky a evropských studií na Filozofické fakultě, resp. Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti na mateřské dovolené.


Kateřina Hloušková

Kateřina Hloušková

Koordinátorka transformačních a demokratizačních projektů, odborná pracovnice Institutu pro politiku a kulturu. Absolventka historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Specializuje se na diplomatické a kulturní vztahy novověké Evropy a dějiny výtvarného umění a literatury. V současnosti na mateřské dovolené.


Ondřej Krutílek

Ondřej Krutílek

Analytik legislativy Evropské unie a šéfredaktor Revue Politika. Absolvent politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Osobní kontakt: krutilek@cdk.cz


  Jan Vybíral

  Jan Vybíral

  Koordinátor projektů CDK v oblasti historie a křesťanství; redaktor knižních publikací a časopisu Církevní dějiny. Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Vyučuje filozofii a etiku na Evangelické akademii v Brně.

  Osobní kontakt: vybiral@cdk.cz


  Lenka Váchová

  Lenka Váchová

  Redaktorka knižních publikací, výkonná redaktorka časopisu Kontexty, projektová manažerka. V CDK působí také jako typografka.

  Osobní kontakt: vachova@cdk.cz


  Michaela Johnová

  Odborná referentka zajišťující ekonomický a administrativní servis CDK. Absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

  Osobní kontakt: johnova@cdk.cz


  Eliška Crháková

  Vedoucí internetového obchodu a agendy vydaných knih a časopisů. Absolventka Přírodovědecké a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

  Osobní kontakt: crhakova@cdk.cz