Úvod » Knihy » Autorita v abrahamských náboženstvích

Autorita v abrahamských náboženstvích

Autorita v abrahamských náboženstvích

Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.)

Autorita v abrahamských náboženstvích

Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu

Doporučená cena: 129,- Kč
Cena po slevě: 110,- Kč
Cena pro předplatitele: 97,- Kč

Otázka vztahu politiky a náboženství získává v posledním období znovu na aktuálnosti, a to nejen v souvislosti s následky teroristických útoků v USA z 11. září 2001. Již delší dobu poukazují někteří autoři (např. francouzský sociolog Gilles Kepel) na znovuobnovení intenzivní vazby mezi náboženskou identitou a některými politickými hnutími v různých částech světa. V tomto kontextu je nezbytné znovu promýšlet a nově analyzovat měnící se společenskou a politickou funkci náboženských společností v rozdílných kulturních, sociálních a politických prostředích. Centrum pro studium demokracie a kultury se proto rozhodlo iniciovat mezioborový výzkum vztahu politiky a náboženství a prostřednictvím samostatné ediční řady vytvořit nový prostor pro přehlednou prezentaci jeho výsledků.
První svazek ediční řady Politika a náboženství seznamuje s historickými i současnými podobami autority v judaismu, křesťanství a islámu. Ambicí editorů nebylo komplexně zmapovat všechny otázky související s autoritou v celých dějinách těchto náboženství ani podrobit analýze veškeré posvátné texty a jejich relevantní komentáře. Cílem sborníku je spíše prezentovat autoritu jako nosné téma pro reflexi vztahu mezi náboženstvím a politikou a nabídnout českému čtenáři inspirativní pohledy na různé náboženské tradice z perspektivy jejich vztahu k náboženské a politické autoritě.
Editoři publikace jsou přesvědčeni, že sledovaná otázka pojetí autority a v širším smyslu celá problematika vztahu mezi náboženstvím a politikou nejsou zajímavé jen z hlediska své aktuálnosti, ale že si zaslouží zkoumání i pro svůj obecný kulturní význam. Kniha je tedy určena nejen odborníkům a studentům z řad teologů, religionistů, politologů a sociologů, ale též širšímu čtenářskému publiku se zájmem o dějiny náboženství a kultury.

AUTOŘI:
Simonetta Calderiniová
Marek Čejka
Luboš Kropáček
Edita Mendelová
Jiří Mrázek
Petr Sláma
Jaroslav E. Sýkora
Jaroslav Vokoun

Informace o knize

Ediční řada: Politika a náboženství
Číslo publikace: 172
Vydání: 1.
Formát: , brožovaná vazba, 124 stran
ISBN: 80-7325-052-7
Rok vydání: 2005
Dostupnost: na skladě

zpět