Úvod » Knihy » Konec soužití Čechů a Němců v Československu

Konec soužití Čechů a Němců v Československu

Konec soužití Čechů a Němců v Československu

Hynek Fajmon, Kateřina Hloušková (eds.)

Konec soužití Čechů a Němců v Československu

Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války

Doporučená cena: 155,- Kč
Cena po slevě: 132,- Kč
Cena pro předplatitele: 117,- Kč

Ani 60 let nedokázalo zacelit všechny bolesti a pocity křivdy, jež způsobil dosud nejhorší konflikt v dějinách lidstva. Stín druhé světové války a událostí, které ji bezprostředně následovaly, Evropu neopustil, naopak je stálou připomínkou chronického pocitu nespravedlnosti, pramenícího z neochoty vyslechnout a přijmout pravdu toho druhého. Česko-německé vztahy bohužel nejsou výjimkou, naopak otázky spojené s poválečným odsunem početné německé menšiny z území tehdejšího Československa jsou jedním z neuralgických bodů nejen česko-německých bilaterálních kontaktů. Tato problematika, zviditelňovaná především silnou sudetoněmeckou reprezentací a spojená se snahou o revizi tzv. Benešových dekretů, rezonuje kuloáry sjednocené Evropy a negativně se promítá nejen do vzájemného soužití, ale poškozuje i kredit a dobré jméno velmi mladé České republiky. V reakci na tento neobjektivní hlas se spojilo brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a evropský poslanec Hynek Fajmon (ODS/EPP-ED) a společně oslovili přední akademické odborníky s jasným zadáním: vypracovat na základě dostupných faktů a historických dokumentů nezkreslený obraz poválečného vývoje česko-německých vztahů a předložit jej jako protiváhu jednostranných vyjádření sudetoněmecké reprezentace. Konference pořádaná CDK společně s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v Brně 18. dubna 2005 nesla název „60 let od konce druhé světové války: konec soužití Čechů a Němců v Československu“.

Even sixty years have not been enough to heal all the pain and sense of injury caused by the worst conflict in human history. The shadow of World War II and the immediately subsequent events is still lingering over Europe as a continual reminder of a chronic feeling of injustice nurtured by the unwillingness to listen to the other side and take their point of view into consideration. Regrettably, the Czech-German relations are no exception: the issues related to the post-war expulsion of the strong German minority from the territory of the then Czechoslovakia continue to be an area of disharmony in the Czech-German bilateral contacts. Kept to the fore mainly by the influential Sudeten German representation and linked with attempts to revise the Beneš Decrees, these problems echo throughout the corridors of the united Europe and apart from negatively affecting the mutual coexistence, they also undermine the credibility of the very young Czech Republic and tarnish its good name. In reaction to this biased voice, the Centre for Democracy and Culture Studies (Centrum pro studium demokracie a kultury, CDK), Brno, together with MEP Hynek Fajmon (ODS/EPP-ED), approached foremost academic experts with a clear commission: to carry out a balanced analysis of the post-war developments in the Czech-German relations based on available data and historic documents that could be submitted as a counterbalance to the one-sided arguments of the Sudeten German representation. The CDK and the Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic held a conference on 18th April 2005 in Brno. Entitled “Sixty Years since the End of World War II: The End of the Czech-German Coexistence in Czechoslovakia”.

Informace o knize

Ediční řada: Politika a společnost
Číslo publikace: 185
Vydání: 1.
Formát: B5, 4 strany foto příloha, brožovaná vazba, 116 stran
ISBN: 80-7325-065-9
Rok vydání: 2005
Dostupnost: na skladě

zpět