Úvod » Knihy » Hudební spolky v Brně

Hudební spolky v Brně

Hudební spolky v Brně

Jitka Bajgarová

Hudební spolky v Brně

A jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918

Doporučená cena: 398,- Kč
SLEVA: 60 %
Cena po slevě: 160,- Kč

Hudebně činné spolky měly v životě městské společnosti konce 19. a počátku 20. století své nezastupitelné místo. Málokdo z místních úředníků, učitelů, řemeslníků, později i dělníků nebyl členem nějakého spolku, kde se také zpívalo nebo hrálo. Vždyť sdružování za účelem zpěvu v národním jazyce ať českém, nebo německém bylo jedním z prvních cílů spolkového hnutí vůbec. Spolky však měly i další funkce – provozovaly hudební školy, pořádaly koncerty, ale také žily vlastním vnitřním životem, bavily se, organizovaly výlety. Bez jejich účasti se neobešla žádná společenská událost, bez jejich koncertů s domácími i zahraničními umělci by se nevytvořil veřejný hudební život ani svébytná národní společnost.
Kniha usiluje o postižení role, jakou hudební spolky hrály v Brně v době, kdy se zde utvářela svébytná česká i německá hudební kultura. Představuje různé typy spolků a jejich aktivit v průběhu více než 50 let, které bohatě dokumentuje obrazovým materiálem. V závěrečných lexikonech stručně charakterizuje přes 80 hudebně činných spolků v městě Brně i v jeho předměstích a na 70 osobností spjatých s jejich životem.

Jitka Bajgarová (1954) vystudovala hudební vědu a bohemistiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykově) v Brně a působila mj. jako vedoucí oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. V současné době je vědeckou pracovnicí oddělení hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a věnuje se výzkumu hudebního života v českých zemích v 19.-20. století.

Informace o knize

Ediční řada: Mimo edice
Číslo publikace: 190
Vydání: 1.
Formát: A4, barevná obrazová příloha, vázaná vazba, 172 stran
ISBN: 80-7325-070-5
Rok vydání: 2005
Dostupnost: na skladě

zpět