Úvod » Knihy » Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

Petr Fiala, Maxmilián Strmiska (eds.)

Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

Doporučená cena: 220,- Kč
Cena po slevě: 187,- Kč
Cena pro předplatitele: 165,- Kč

Kniha je rozebrána

Pokud lze v rámci evropského politologického výzkumu v současnosti rozeznat nějaké vskutku „velké“, klíčové téma, pak je jím problematika utváření a fungování víceúrovňového politického systému, resp. systémů. S tím, jak se v evropském prostoru zvyšoval politický význam Evropské unie a pokračovalo její rozšiřování, vzrůstala - a nadále vzrůstá - důležitost zkoumání vztahů mezi jednotlivými úrovněmi vlády a správy. Nejde zde však zdaleka jen o problematiku víceúrovňového vládnutí. Jsme zde konfrontováni s neobyčejně rozsáhlým, členitým výzkumným polem, zahrnujícím nejrůznější institucionální úrovně a rozličné arény, v nichž se odehrávají politické procesy. V těchto úrovních a arénách působí široký okruh aktérů, kteří vstupují do interakcí různého typu - a to i do takových interakcí, jež se dříve, v tradičním institucionálně-politickém prostředí jednotlivých národních států, nevyskytovaly a vyskytnout ani nemohly. V tomto procesu nezůstávají beze změny charakter a vlastnosti těchto aktérů. Například politické strany a zájmové skupiny jsou v důsledku prohlubujících se integračních procesů nuceny vyrovnávat se s proměnami výkonu vládnutí, s diferenciací jeho forem i úrovní. Tyto procesy vedou k dynamické proměně povahy a funkcí politických stran i zájmových reprezentací, projevující se v modifikacích jejich organizačních struktur, vazeb mezi nimi a voliči (občany), stejně jako ve změnách jejich komunikačních a informačních strategií.

Publikace „Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody“ zahrnuje devatenáct studií vycházejících z příspěvků, jež byly předneseny na konferenci „Víceúrovňová vláda: teorie, přístupy, metody“ uspořádané 26. května 2005 Institutem pro srovnávací politologický výzkum v Brně.

Vydáno pro Institut pro srovnávací politologický výzkum
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (ISPO).

Informace o knize

Ediční řada: Srovnávací politologie (ISPO)
Číslo publikace: 194
Vydání: 1.
Formát: , brožovaná vazba, 268 stran
ISBN: 80-7325-074-8
Rok vydání: 2005
Dostupnost: rozebráno

zpět