Úvod » Knihy » Děkuji za bolest...

Děkuji za bolest...

Děkuji za bolest...

Zdeněk R. Nešpor

Děkuji za bolest...

Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.–80. let

Doporučená cena: 349,- Kč
Cena po slevě: 297,- Kč
Cena pro předplatitele: 262,- Kč

Zdeněk R. Nešpor ve své knize Děkuji za bolest… pojednává o české folkové hudbě 60.–80. let minulého století. Nepřináší v ní přitom souhrnné dějiny žánru z pohledu historika populární hudby, ani literární analýzu písňových textů z pohledu historika literatury, ale český folk – který považuje za jeden z našich nejvýznamnějších kulturních projevů daného období – pojednává způsobem v této oblasti u nás dosud zcela neobvyklým: folkovou hudbu a její posluchačské zázemí zkoumá z pohledu sociologie náboženství. Nejde mu přitom jen o vysledování a zhodnocení náboženských témat v písňových textech desítek pojednávaných autorů, ale o sociologické uchopení samé podstaty žánru. Kniha je tak v mnoha ohledech provokativní, ve svých hodnotících soudech neobvyklá, a lze jen očekávat, že vzbudí řadu polemických reakcí. Bylo by dobře, kdyby diskuse nad Nešporovou knihou oživila zájem o tento dnes pozapomínaný kulturní fenomén a přispěla k hlubšímu promýšlení hodnot, které české společnosti přinesl.

Zdeněk R. Nešpor se narodil 23. června 1976 v Praze. Vystudoval obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií UK v Praze a religionistiku na Filosofické fakultě UK. Doktorské studium historie absolvoval v Ústavu českých dějin Filosofické fakulty UK. Pracuje jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR a jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK. Soustavně se věnuje studiu novějších českých náboženských dějin a sociologii náboženství, včetně jejich teoretické reflexe, příležitostně si k tomu přibírá další témata ze sociologie, sociální antropologie a religionistiky. Vydal několik knih, mj. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty (Praha 2002), Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století (Ústí nad Labem 2004) a Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století (Ústí nad Labem 2006). Publikoval též více než osmdesát studií ve sbornících a domácích a zahraničních odborných časopisech. Žije v Dobřichovicích u Prahy.

Informace o knize

Ediční řada: Mimo edice
Číslo publikace: 221
Vydání: 1.
Formát: , brožovaná vazba, 384 stran
ISBN: 80-7325-101-9
Rok vydání: 2006
Dostupnost: na skladě

zpět