Úvod » Knihy » Teologie jako věda

Teologie jako věda

Teologie jako věda

Petr Gallus, Petr Macek

Teologie jako věda

Dvě perspektivy

Doporučená cena: 229,- Kč
Cena po slevě: 195,- Kč
Cena pro předplatitele: 172,- Kč

Kniha obsahuje dvě samostatné studie: Orientující teologie, jejímž autorem je Petr Gallus, a Teologie mezi vědami, kterou napsal Petr Macek. Čtenáři se tak nabízejí dva odlišné úhly pohledu na problém teologie jako vědy. Ačkoli se autoři v mnohém rozcházejí, mají řadu společných východisek: Oba například vycházejí z toho, že teologie nahlíží na skutečnost z perspektivy víry, tedy vždy již s určitým předznamenáním, a nikdy z nějakého neutrálního, „objektivního“ bodu, který je jako takový iluzí. V obou přístupech hraje důležitou roli teologické pojetí pravdy jako jediné pravdy Boha, který je sám touto poslední pravdou, což je v kontrapozici vůči běžnému konsenzuálnímu či pragmatickému pojetí pravdy. V obou perspektivách je jasné, že má-li teologie dnes být aktuální a obstát v kritickém diskurzu s ostatními vědeckými disciplínami, musí jasně a přehledně vykázat svoji interní racionalitu. Oba autoři také zdůrazňují, že pokud bude teologie věrna své věci a zároveň zůstane v kritickém rozhovoru s ostatními vědami, bude nutně provokovat a bude vždy kontroverzní a sporná. Má-li být teologie skutečně teologií, musí se – podle autorů Galluse a Macka – této kontroverze odvážit, nesmí se bát vlastní spornosti, protože jinak by se musela vzdát buď kritického rozhovoru, nebo vlastní podstaty. Obojí by pak z teologie učinilo zbytečný podnik. Kniha je určena odborníkům a studentům teologie, religionistiky a filosofie.

Petr Gallus (1979) studoval evangelickou teologii v Praze, Marburgu a post­graduálně v Tübingen. V letech 2005–2006 působil jako odborný asistent na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, v současné době je vikářem Česko­bratrské církve evangelické. Badatelsky se věnuje dílu K. Bartha a P. Tillicha, otázkám soteriologie a teologických prolegomen. Publikuje česky a německy. Knižně vydal svou disertační práci Člověk mezi nebem a zemí. Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha (Jihlava 2006).

Petr Macek (1944) je docentem systematické teologie na Evangelické teo­logické fakultě UK v Praze. Vystudoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, postgraduálně studoval a působil ve Švýcarsku a USA. Badatelsky se mimo jiné věnuje dílu K. Bartha, angloamerické teologické produkci a zajímá se o komunikaci systematické teologie s hraničním disciplínami (filosofie, filosofická teologie, biblická teologie a hermeneutika) a vztah teologie k jiným akademickým disciplínám. Publikuje česky a anglicky, zejména v Teologické reflexi a časopise Communio viatorum.

Informace o knize

Ediční řada: Moderní česká teologie
Číslo publikace: 241
Vydání: 1.
Formát: , brožovaná vazba, 252 stran
ISBN: 978-80-7325-121-5
Rok vydání: 2007
Dostupnost: na skladě

zpět