Úvod » Knihy » Špalíček romských miniatur

Špalíček romských miniatur

Špalíček romských miniatur

Ctibor Nečas

Špalíček romských miniatur

Osoby a dějství z romského dramatu, které se odvíjelo na scéně historické Moravy

Doporučená cena: 198,- Kč
Cena po slevě: 169,- Kč
Cena pro předplatitele: 149,- Kč

Autor, který se dlouhodobě zabývá romskou minulostí, podává v této knize nástin historie moravských Romů v uplynulých šesti stoletích. Na příkladech konkrétních osob a jejich životních příběhů zobrazuje formou drobnokreseb osudy romského etnika od jeho vstupu do země na počátku 15. století, přes jeho pronásledování a vyhošťování, pozvolnou toleranci a usazování, vznik prvních romských osad a málo ochotné přijímání usedlíků do domovského svazku příslušných obcí až po postupnou integraci, která byla násilně přerušena masovými deportacemi a záhubou v nacistických koncentračních táborech. Text je oživen citacemi z autentických historických pramenů a vzpomínek pamětníků a doplněn málo známou obrazovou dokumentací.

Ctibor Nečas (1933 v Rakvicích) je profesorem obecných dějin. Působil na Pedagogickém institutu v Ostravě, na Pedagogické fakultě UJEP v Brně a posléze na Filozofické fakultě MU. Ve svém pedagogickém a odborném působení se zaměřuje na politické dějiny 19. a 20. století, především na vztah české politiky k Balkánu, dějiny bankovnictví a dějepisectví; trvalým a intenzivním zájmem je u něj historie Romů a romského holokaustu. K jeho nejvýznamnějším publikacím patří knihy Romové na Moravě a ve Slezsku 1740–1945 (Matice moravská, Brno 2005), Holokaust českých Romů (Prostor, Praha 1999) a desítky zásadních a podnětných článků v Časopise matice moravské, Dějinách a současnosti, Vlastivědném věstníku moravském, Jižní Moravě, Českém lidu, Bulletinu Muzea romské kultury a sbornících brněnské a olomoucké univerzity.

Informace o knize

Ediční řada: Dějiny a kultura
Číslo publikace: 271
Vydání: 1.
Formát: 16 str. fotopříloh, vázaná vazba, 124 stran
ISBN: 978-80-7325-151-2
Rok vydání: 2008
Dostupnost: na skladě

zpět