Úvod » Knihy » Minulost a současnost, paměť a dějiny

Minulost a současnost, paměť a dějiny

Minulost a současnost, paměť a dějiny

Françoise Mayer, Zdeněk Vašíček

Minulost a současnost, paměť a dějiny

Doporučená cena: 230,- Kč
Cena po slevě: 196,- Kč
Cena pro předplatitele: 173,- Kč

Kniha představuje výbor prací Zdeňka Vašíčka z let 1979–2008. Spoluautorkou tří textů je Françoise Mayerová. Spojujícím tématem je zkoumání toho, jak se zdánlivě jednoduché, základní pojmy jako mimo jiné minulost, současnost, paměť a dějiny proměňují, jak bývají rozličně akcentovány a naposled jak jsou využívány i zneužívány.
„Vašíček překvapuje, dráždí, ironizuje, svádí z cesty, po které kráčíme, nechává nás na holičkách, když chceme další argumentaci, a nezbývá tedy než s ním vstoupit do dialogu, polemicky se s ním vyrovnávat, nechat se inspirovat, anebo ho odmítnout. […] Vašíček je tou vzácnou osobností, jejíž tázání proměňuje samozřejmé v nesamozřejmé, známé v neznámé, přijímané v problematické, závěr v počátek. Dobře víme, že se to děje v čase, kdy se akademická literární věda tváří, že se pohybuje v zajištěném prostoru, ačkoli usiluje pouze o zajištěný provoz, který se – pochopitelně – může opřít jen o autoritu moci. Zatím však přidává další a další odpovědi, které se stávají součástí onoho ataku stvrzování všeho a všemi, a to jen proto, aby byla zakryta prázdnota a absence smyslu.“ (Z laudatia Jiřího Brabce při udělení Ceny F. X. Šaldy Zdeňku Vašíčkovi.)

Zdeněk Vašíček (nar. 1933) vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě UK. Roku 1972 byl odsouzen na tři léta za podvracení republiky. Po propuštění pracoval jako dělník. Patří k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1981 žil v zahraničí, kde působil na univerzitách v Římě, Cambridgi, Bochumi a Paříži. V devadesátých letech přednášel na univerzitách v Praze a Brně. Knižně vydal: Archaeology Yesterday and Today (1990, spolu s J. Malinou, též italsky 1997), L’archéologie, l’histoire, le passé (1994, česky: Archeologie, historie, minulost, 2006), Obrazy (minulosti) (1996), Přijetí podmínek (1996), Podmínky volby (2003).

Françoise Mayerová (nar. 1957), francouzská socioložka. Pracovala na univerzitě v Delaware, byla ředitelkou Francouzského ústavu pro výzkum ve společen­ských vědách (CEFRES) v Praze, v současnosti působí na Univerzitě Paul Valéry v Montpellier a Vysoké škole sociálních věd (EHESS) v Paříži. Autorka knihy Les Tchèques et leur communisme. Mémoire et identités politiques (2004, Češi a jejich komunismus. Paměť a politické identity). Český překlad chystá nakladatelství Argo.

Informace o knize

Ediční řada: Dějiny a kultura
Číslo publikace: 282
Vydání: 1.
Formát: , brožovaná vazba, 200 stran
ISBN: 978-80-7325-162-8
Rok vydání: 2008
Dostupnost: na skladě

zpět