Úvod » Knihy » Politický aktivismus v České republice

Politický aktivismus v České republice

Politický aktivismus v České republice

Ondřej Císař

Politický aktivismus v České republice

Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace

Doporučená cena: 198,- Kč
SLEVA: 50 %
Cena po slevě: 99,- Kč

V listopadu 1989 v tehdejším Československu zkolaboval režim reálného socialismu a počala se rodit společnost, která již neměla záviset na vůli státu, ale na aktivitě svobodných občanů. Otevřely se příležitosti pro autonomní politický aktivismus, důležití hráči začali vidět fungující občanskou společnost jako podmínku stabilního demokratického režimu. Tato kniha je zaměřena na politickou složku občanské společnosti. Přesněji řečeno, odpovídá na dvě konkrétní otázky. Za prvé: do jaké podoby se v České republice rozvinul politický aktivismus mimoparlamentních organizací a skupin, které vytvářejí současná sociální hnutí? Na tuto otázku odpovídá první část studie, která představuje čtyři druhy (mody) aktivismu. Jeden z nich, tzv. transakční modus politického aktivismu, je analyzován v následující části, která odpovídá na druhou otázku knihy: co umožnilo, aby se transakční ­aktivismus v České republice vůbec rozvinul?

Ondřej Císař je docentem Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho výzkumné zájmy zahrnují sociální hnutí, politický aktivismus a mezinárodní politickou teorii. Publikoval řadu článků, je autorem jedné monografie a spoluautorem dalších dvou, z nichž nejnověji vyšla Anarchie a řád ve světové politice (společně s P. Baršou, Portál, 2008).

Kniha představuje významný příspěvek k empiricky založenému a teo­reticky orientovanému studiu politického aktivismu, občanské spo­lečnosti v postkomunistických zemích i jejich transnacionalizace a ke studiu protestních událostí.
László Bruszt, European University Institute

Kniha s použitím moderních metod ukazuje, že občanská společnost může být silná, i když je založena na malých profesionálních sku­pinách namísto velkých masových hnutí. Císař přesvědčivě zpochybňuje zavedené argumenty o tom, že spoléhání se na zahraniční financování vede ke kooptaci skupin občanské společnosti politickým systémem. Naopak ukazuje, že zahraniční financování může v některých případech vést k radikalizaci těchto skupin.
Steven Saxonberg, Uppsala University a Masarykova univerzita

Informace o knize

Ediční řada: Politologická řada
Číslo publikace: 288
Vydání: 1.
Překlad: Jiří Ogrocký
Formát: , brožovaná vazba, 188 stran
ISBN: 978-80-7325-168-0
Rok vydání: 2008
Dostupnost: na skladě

zpět