Úvod » Knihy » Zrození biopolitiky

Zrození biopolitiky

Zrození biopolitiky

Michel Foucault

Zrození biopolitiky

Kurz na Collège de France (1978–1979)

Doporučená cena: 398,- Kč
Cena po slevě: 339,- Kč
Cena pro předplatitele: 299,- Kč

V roce 1978 otevřel Michel Foucault na Collège de France v Paříži přednáškový kurz, jehož tématem měla být „biopolitika", tedy vládní praxe, která se od 18. století pokoušela racionalizovat problémy populace spojené se zdravím, hygienou, porodností, dlouhověkostí apod. Foucault se rozhodl pojednat nejprve o politicko-filosofickém rámci, v němž se zmíněné problémy objevily a pro nějž byly velkou výzvou - o liberalismu. Téma liberalismu a liberální technologie vládnutí zaujalo Foucaulta do té míry, že nakonec celý kurz věnoval pouze jemu. Kniha Zrození biopolitiky tak podává zajímavý a podnětný rozbor, analýzu i komparaci klasického liberalismu 18. století a liberalismu 20. století v jeho dvou podobách, jimiž jsou německý ordoliberalismus a zejména americký neoliberalismus. Jelikož jde o záznam přednášek, má čtenář možnost zakusit půvab autorova mluveného slova.

Michel Foucault (1926-1984) patřil mezi nejvýraznější francouzské myslitele druhé poloviny 20. století. Po studiích na jezuitské koleji a Ècole normale supérieure vyučoval psychologii a filosofii na různých univerzitách ve Francii a v zahraničí. V šedesátých letech publikoval zásadní práce věnované historickým proměnám vědění a vztahu mezi věděním a mocí: Dějiny šílenství v době osvícenství, Slova a věci, Archeologie vědění; stal se též významnou osobností kulturního a politického života ve Francii i mimo ni. Od roku 1970 působil na prestižní Collège de France a často přednášel ve Spojených státech, zejména na University of California v Berkeley. Mezi jeho významné knihy z pozdního období patří například Dohlížet a trestat - kniha o zrodu vězení nebo nedokončené vícesvazkové Dějiny sexuality. Bývá považován za představitele poststrukturalismu a postmoderního myšlení.

Informace o knize

Ediční řada: Klasikové společenských věd
Číslo publikace: 301
Vydání: 1.
Překlad: Petr Horák
Formát: A5, vázaná vazba, 352 stran
ISBN: 978-80-7325-181-9
Rok vydání: 2009
Dostupnost: na skladě

zpět