Úvod » Knihy » Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Aleš Filip, Norbert Schmidt (eds.)

Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Studie o sakrální architektuře - Synesis 2

Doporučená cena: 198,- Kč
Cena po slevě: 169,- Kč
Cena pro předplatitele: 149,- Kč

Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Zdá se, že to způsobilo lpění na osvědčených vzorech a nechuť k inovacím ze strany objednavatelů. Pokud však opustíme zjednodušující „vývojové" schéma, objeví se před námi pestrá mozaika uměleckých výkonů, směrů a tendencí, kterým je společná snaha o vyjádření spirituality výtvarnou formou 20. století - s různou mírou akcentů na stupnici mezi tradicionalismem a modernitou. Právě tuto bohatost zprostředkuje čtenáři předkládaný svazek.

Obsah:

 • František X. Halas: Sekularizace a ztráta historické paměti
 • Pavel Kopeček: Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních Otců
 • Karel Rechlík: Setkávání se světlem (Meditativní tendence v sakrální architektuře)
 • Aleš Filip: Idea křesťanského symbolistního umění
 • Václav Hortvík - Emil Kordiovský - Miroslav Svoboda: Archivní doklady k církevním stavbám v SOkA Mikulov
 • Jana Rollová: Salesiánská architektura v Čechách a na Moravě do roku 1950
 • Dušan Foltýn: Mezi historismem a modernou  (Dva příklady sudetoněmecké monastické architektury období první republiky)
 • Markéta Svobodová: Architektonický vývoj sakrálních staveb Církve československé husitské ve 20.-40. letech 20. století
 • Jana Osolsobě - Aleš Filip: Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera
 • Jiří Pometlo: Sakrální stavby Aleše Langa (Církev adventistů sedmého dne)
 • Norbert Schmidt: Příliš hluku kolem Prostoru ticha? (Úvahy o klášteře Matky Boží v Novém Dvoře)

Texty z kolokvia pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově 5.-6. 11. 2005

Informace o knize

Ediční řada: Kultura
Číslo publikace: 317
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 172 stran
ISBN: 978-80-7325-197-0
Rok vydání: 2009
Dostupnost: na skladě

zpět