Úvod » Knihy » Komparativní analýza konfliktů v Acehu a na Východním Timoru

Komparativní analýza konfliktů v Acehu a na Východním Timoru

Komparativní analýza konfliktů v Acehu a na Východním Timoru

Lenka Špičanová

Komparativní analýza konfliktů v Acehu a na Východním Timoru

Doporučená cena: 239,- Kč
Cena po slevě: 204,- Kč
Cena pro předplatitele: 180,- Kč

Indonéské souostroví patří z kulturního, etnického a jazykového hlediska k nejpestřejším regionům světa. I z tohoto důvodu se Indonésie dlouhodobě potýká s řadou konfliktů, jež ohrožují její stabilitu a územní integritu. Tato kniha se věnuje dvěma závažným střetům z hlediska intenzity i délky trvání - konfliktu na Východním Timoru a v Acehu. Časově se práce soustředí na období po roce 1945, neopomíjí ovšem ani důležité aspekty koloniální éry, jež ovlivnily základní podmínky náchylné pro vznik konfliktů. Zásadní část textu pak sleduje vývoj v 90. letech 20. století a v demokratizační fázi počínající pádem Suhartova režimu a trvající de facto do současnosti. Kniha je uzavřena rokem 2002, kdy Východní Timor získal nezávislost, resp. rokem 2005, kdy mírová dohoda (prozatím) ukončila konflikt v Acehu. Cílem komparativní analýzy je zejména identifikace a porovnání primárních příčin a spouštěcích mechanismů, které vedly k eskalaci konfliktů, charakteristika jednotlivých fází konfliktů a zhodnocení role vnitřních a vnějších faktorů při jejich řešení.

„Akademickým výtěžkem práce není pouze politologicky sofistikovaná analýza acežského a východotimorského konfliktu, která je v českém prostředí bez precedentu. Je jím také otestování robustního teoreticko-metodologického aparátu současných konfliktních studií na analýze dvou empirických případů. Autorka konkrétně dokládá sílu, ale i omezení různých konceptů - ukazuje, kde je jejich použití bezproblémové a kognitivně obohacující, a kde naopak naráží na jedinečné rysy reality, které každému konceptu unikají. Největším přínosem práce je vyváženost autorčina pohledu, který se jako Scylle a Charybdě vyhýbá jak dogmaticky pojatému nomotetickému přístupu, tak dogmaticky pojatému přístupu idiografickému."
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se problematikou řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, geopolitikou a politickými systémy iberoamerických zemí. Geograficky se soustředí na oblast Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie (zejména Indonésie). Je autorkou řady odborných článků a spoluautorkou několika monografií.

Informace o knize

Ediční řada: Politologická řada
Číslo publikace: 375
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 224 stran
ISBN: 978-80-7325-255-7
Rok vydání: 2011
Dostupnost: na skladě

zpět