Úvod » Knihy » Židovská teologie křesťanství

Židovská teologie křesťanství

Židovská teologie křesťanství

Pavel Hošek

Židovská teologie křesťanství

Doporučená cena: 198,- Kč
Cena po slevě: 169,- Kč
Cena pro předplatitele: 149,- Kč

Studie Židovská teologie křesťanství je věnována pozoruhodné a v českém prostředí takřka neznámé rozpravě mezi židovskými učenci posledních desetiletí. V této rozpravě dochází k významnému posunu v hodnocení vzniku, povahy a dějinného poslání křesťanské víry a křesťanské církve, a také ve způsobu, jak tito židovští učenci interpretují ústřední výpovědi křesťanské tradice. Usilují o autenticky židovské porozumění křesťanství, které zůstává pevně zakotvené v souřadnicích rabínského myšlení a které se chce zároveň co nejvíce přiblížit tomu, jak křesťané rozumějí sami sobě a své víře. Ve svém úsilí o rozvíjení židovské teologie křesťanství vycházejí tito učenci z přesvědčení, že po staletích nedorozumění, nepřátelství a pronásledování přichází doba, kdy si Židé a křesťané mohou konečně navzájem naslouchat a porozumět.

DOC. PAVEL HOŠEK, TH.D. (nar. 1973) studoval teologii a religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době působí jako vedoucí katedry religionistiky. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005) a Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010).

Informace o knize

Ediční řada: Quaestiones quodlibetales
Číslo publikace: 377
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 168 stran
ISBN: 978-80-7325-257-1
Rok vydání: 2011
Dostupnost: na skladě

zpět