Úvod » Knihy » Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Pavel Marek, Martin Lupčo

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992

Doporučená cena: 498,- Kč
Cena po slevě: 424,- Kč
Cena pro předplatitele: 374,- Kč

Kniha je rozebrána

Kniha je prvním pokusem o ucelený pohled na pravoslavnou komunitu na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi v 19. a 20. století. Autoři se zabývají problematikou formování ortodoxní církve a líčí její osudy v letech první republiky, za druhé světové války a po roce 1945. Zvláštní pozornost pak věnují postavení pravoslavné církve v období komunistické totality. Historická fakta doplňují evokací životního díla četných jejích protagonistů. Nedílnou součástí práce je bohatá obrazová příloha. Knížka nabízí zasvěcený pohled do církevních a společenských dějin dvou století.

PAVEL MAREK

Nar. 1949 v Šumperku. Působí jako profesor na Katedře historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se politickými, církevními a kulturními dějinami 19. a 20. století. Je autorem řady monografií, studií a článků, editorem pramenů a sborníků vědeckých prací, např. Český katolicismus 1890–1914 (2003); Pravoslavní v Československu 1918–1942 (2004); Církevní krize na počátku Československé republiky (2005); Arcibiskup pražský František Kordač (2005); Emil Dlouhý-Pokorný (2007); Arcibiskup Sawatij (2009, s V. Burehou a J. Danilcem); Josef Žídek (2010); Čeští křesťanští sociálové (2011); Politické programy českého politického katolicismu (2011)  aj.

 

MARTIN LUPČO

Nar. 1982 ve Vranově nad Topľou. Vysokoškolské studium absolvoval na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku a v současné době dokončuje na její katedře historie doktorandské studium. Připravuje dizertační práci na téma dějin pravoslavné církve na Slovensku po roce  1945. Současně působí pedagogicky na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku a na Slovenskom inštitúte vzdelávania v Bratislavě. Je autorem monografie Židovská minorita v dejinách Slovenska a Vranovského okresu (2008) a studií k dějinám pravoslavné a řeckokatolické církve a židovské komunity na Slovensku, např. Pravoslávna cirkev v obnovenej Československej republike (Byzantinoslovaca 2010); Príprava, priebeh a dôsledky Akcie „P“ na východnom Slovensku (Theologos 2011); Die Erneuerung und die Tätigkeit der orthodoxen Kirche in den Jahren 1945–1951 (in: Church and Ethnicity in History, 2011); Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku v rokoch 1968–1980 (in: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí, 2012) aj. 

Informace o knize

Ediční řada: Historie
Číslo publikace: 413
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 624 stran
ISBN: 978-80-7325-293-9
Rok vydání: 2012
Dostupnost: rozebráno

zpět