Úvod » Knihy » Zveřejněné soukromí

Zveřejněné soukromí

Zveřejněné  soukromí

Denisa Kasl Kollmannová

Zveřejněné soukromí

Utváření obrazu soukromého života politiků v médiích

Doporučená cena: 229,- Kč
Cena po slevě: 195,- Kč
Cena pro předplatitele: 172,- Kč

Soukromí politiků se od roku 1989 zásadně proměnilo: spolu se svobodou slova se dostalo na přední stránky novin. Příběhy o rozvodech, láskách, milostných aférách politiků a političek či jen o jejich procházkách se psem nebo víkendu na chalupě se staly nedílnou součástí novin, televizních zpráv a časopisů. Informace, které se dříve pohybovaly ve sféře pečlivě utajovaných klepů, se staly předmětem novinářského zájmu - a také produktem, který lze prodat. Česká společnost prošla během dvou dekád postupným vývojem, kdy si všechny tři zúčastněné strany - politici, veřejnost a média - vytvářely vlastní hranice a bariéry toho, kam až se smí zajít, co všechno ještě lze říci, ukázat a otisknout. Vzájemné střety byly často bolestivé a formovaly poté psané i nepsané hranice dalšího vývoje. Každá ze stran se přitom z konfliktu snažila vytěžit co nejvíc: novináři čtenářský zájem a senzaci, případně odhalení dalších důležitých informací, politici zvýšení vlastní popularity a vylepšení image. Ani čtenáři, diváci a posluchači nezůstali stranou a zasahovali do mediálního dění: ať už formou komentářů a názorů, nebo tím, že prodeje tiskovin s historkami z politického soukromí stoupaly. Tato kniha mapuje hlavní milníky a aktéry tohoto složitého vývoje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak se politici snaží svůj mediální obraz budovat a jak jej média zobrazují. Důležité totiž není jen to, co se na stránkách novin objevilo, ale také to, co tam chybí.

 

Z recenzí:
„Téma soukromého života politiků a jeho zveřejňování v médiích patří nesporně k problematice, která je (či by být měla) nedílnou součástí nejen analýzy mediálního prostoru, ale i politologie jakožto oboru. (...) Autorka srozumitelně argumentuje i vysvětluje různé lingvistické, stylistické i metodologické znaky, za kvalitní je možné označit rovněž snahu zapojit téma do sociologického diskurzu. Ve všech těchto ohledech je práce nesporně přínosná a pro obecnou veřejnost zajímavá, neboť přináší odborně fundovaný názor nejen na vlastní téma, ale rovněž ukazuje způsob, který je přínosný a je ho vhodné či možné pro takto zaměřenou analýzu zvolit."
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

„Předkládaná kniha Zveřejněné soukromí představuje velmi solidní zpracování zobrazování českých politiků v médiích. Svým charakterem je nejenom zajímavá, ale v českém prostředí je v některých ohledech i inovativní."
Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Informace o knize

Ediční řada: Politika a společnost
Číslo publikace: 414
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 204 stran
ISBN: 978-80-7325-294-6
Rok vydání: 2012
Dostupnost: na skladě

zpět