Úvod » Knihy » Fenomén Vatikán – druhé, rozšířené a aktualizované vydání

Fenomén Vatikán – druhé, rozšířené a aktualizované vydání

Fenomén Vatikán – druhé, rozšířené a aktualizované vydání

František X. Halas

Fenomén Vatikán – druhé, rozšířené a aktualizované vydání

Idea, dějiny a současnost papežství – Diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán

Doporučená cena: 598,- Kč
Cena po slevě: 509,- Kč
Cena pro předplatitele: 449,- Kč

Kniha je rozebrána

Základní témata knihy Fenomén Vatikán formulují její podtituly – idea, dějiny a současnost papežství – diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán. Kniha má čtyři kapitoly, jimž je předeslán Úvod vysvětlující blíže téma studie a rozvržení její látky. Zejména rozvádí, proč papežové neodvozují svůj vliv v oblasti mezinárodních vztahů od svého postavení hlavy Městského státu Vatikánu, a proč naopak veškerý význam Vatikánu ve světové politice je založen výhradně na postavení hlavy katolické církve jako duchovního vůdce. První kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je papež hlavou největší z křesťanských církví. Druhá kapitola podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke „světské moci“, státům a jejich vládcům; tento vztah sleduje od počátku dějin křesťanství až do zániku církevního státu v roce 1870. Třetí kapitola předvádí moderní podobu církevního státu (vzniklou v roce 1929), v níž je tento útvar ještě zřetelněji než jeho předchůdce podřízen výkonu náboženského poslání svých vládců – papežů. Výklad o strukturách a orgánech dvojjediné instituce Vatikánu-Svatého stolce, o jejím mezinárodním postavení, smlouvách se státy i o výkonech proslulé vatikánské diplomacie je východiskem k zachycení nejnovějších dějin papežství i role, kterou tato instituce hraje v současném světě. Čtvrtá kapitola (České země a Vatikán) si všímá minulosti i přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru. Do jednotlivých kapitol jsou zařazeny exkursy analyzující podrobněji některé zvlášť pozoruhodné nebo kontroverzní problémy z dějin a současnosti papežství. Druhé vydání nemění podstatu ani uspořádání díla. Vedle drobných stylistických úprav či korektur obsahu přináší především doplňky: nevelké v Úvodu a prvních dvou kapitolách, zatímco třetí a čtvrtou obohacuje o podrobný výklad nejvýznamnějších událostí historie papežství v období posledního desetiletí.

 

 

František X. Halas, historik, emeritní profesor Palackého univerzity v Olomouci. V letech 1999–2011 přednášel na její teologické fakultě církevní dějiny a předtím od prosince 1990 do dubna 1999 působil ve funkci československého, později českého velvyslance u Vatikánu. V knize Fenomén Vatikán mohl F. X. Halas bohatě uplatnit tři výhody, jejichž koexistence je aspoň v českém prostředí jedinečná: historickou erudici vyplývající z autorovy profese; stylistickou suverenitu danou zřejmě i rodově (je synem básníka Františka Halase) a konečně mimořádnou znalost prostředí umožněnou téměř desetiletým působením ve Vatikánu.

Informace o knize

Ediční řada: Historie
Číslo publikace: 432
Vydání: 2.
Formát: B5, vázaná vazba, 784 stran
ISBN: 978-80-7325-313-4
Rok vydání: 2013
Dostupnost: rozebráno

zpět