Úvod » Knihy » Kultura a anarchie

Kultura a anarchie

Kultura a anarchie

Matthew Arnold

Kultura a anarchie

Kritický esej o politice a společnosti

Doporučená cena: 298,- Kč
Cena po slevě: 254,- Kč
Cena pro předplatitele: 224,- Kč

Ačkoli Arnold rozvíjel ty myšlenkové postupy, které se  již ustavily v jeho spisech o vzdělání, o roli kritiky a o studiu keltské literatury, eseje Kultury a anarchie se vyznačují rovněž počátkem něčeho nového. Zahájily řadu jeho zkoumání z šedesátých a sedmdesátých let 19. století o vzájemném vztahu náboženství a kultury a o vztahu mezi individuálním a sociálním záměrem v tomto kontextu. Po Kultuře a anarchii následovaly knihy St. Paul and Protestantism a Literature and Dogma. Mnohé z těch otázek, které si Arnold kladl v těchto třech důležitých dílech, nacházely trvalý ohlas u kritiků, kteří byli konfrontování s analogickým napětím mezi pluralismem a integrací. Diskuse o náboženských cílech byla v 19. století pro morální definici společnosti a státu zásadní, což už pro počátek století 20. přestalo platit. Přesto se však v posledním desetiletí náboženství vrátilo zpět po politické i kulturní agendy jak v globálním, tak v národním kontextu. Konkurující si náboženské vize světa a role jednotlivce v něm získaly obnovený význam. Vyvstávají nové otázky po náboženském vzdělání, o vztahu náboženské identity a pocitu občanství, o vztahu multikulturalismu a liberalismu, o výzvách mezikulturního porozumění. To vše byly problémy, s nimiž se Arnold potýkal před půldruhým stoletím…

Z předmluvy Jane Garnettové

Matthew Arnold (1822-1888) byl anglický básník, esejista a kulturní i sociální kritik. Působil jako profesor literatury na univerzitě v Oxfordu a jako školní inspektor. Žil ve viktoriánské době, která je synonymem klidu a pokrytecké morálky. Ve skutečnosti však šlo o období bohaté na intelektuální, politické a sociální výboje, což dokládají jména John S. Mill, Thomas Carlyle, Benjamin Disraeli, Charles Darwin, John Ruskin, John H. Newman a mnozí další. K těmto klíčovým postavám evropské kultury a společnosti se řadí M. Arnold se svým dílem, zachycujícím vážné spory tehdejší doby. Nejznámějším Arnoldovým textem je Kultura a anarchie (1867-1869), soubor šesti brilantních esejů plný nápaditých myšlenek, postřehů a ironických poznámek. Arnold se v nich polemicky a přitom originálním způsobem vyrovnává se všemi podstatnými otázkami, které jsou dodnes aktuální: s reformním liberalismem, s veřejným postavením náboženství, s britským chápáním civilizace, kultury i umění a v neposlední řadě s ideou pokroku. Kultura a anarchie vychází v češtině ve svém celku poprvé.

Recenze

aktualne.cz - magazín, 8.8.2014
Zmatek práce pro mašinérii
... více

Informace o knize

Ediční řada: Knihovna 19. století
Číslo publikace: 443
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 264 stran
ISBN: 978-80-7325-323-3
Rok vydání: 2014
Dostupnost: na skladě

zpět