Úvod » Knihy » Kultura a anarchie

Kultura a anarchie

Kultura a anarchie

Matthew Arnold

Kultura a anarchie

Kritický esej o politice a společnosti

Doporučená cena: 298,- Kč
Cena po slevě: 254,- Kč
Cena pro předplatitele: 224,- Kč

Zmatek práce pro mašinérii

Kultura a anarchie - Z viktoriánské doby pochází soubor šesti Arnoldových esejů vydaných Centrem pro studium demokracie pod názvem Kultura a anarchie: kritický esej o politice a společnosti. Na protikladu mezi hebrejstvím a helénstvím, kde hebrejství znamená tendenci obětovat všechny ostatní stránky života stránce náboženské, zatímco helénství Arnoldovi bylo rovnováhou intelektu a snahou o vidění věcí tak, jak skutečně jsou, autor sleduje kulturu, kterou „nejprve definuje jako jistou vnitřní podmínku, ale pak tento pojem rozvíjí jako princip jednání, který by měl zdokonalovat koncepci státu.“

Matthew Arnold: Kultura a anarchie: kritický esej o politice a společnosti. 

Matthew Arnold: Kultura a anarchie: kritický esej o politice a společnosti.

Foto: Aktuálně.cz

Kulturou je Arnoldovi nejen to nejlepší, co je myšleno a známo ve světě, ale taky způsob čtení, čtení se záměrem. Arnolda „přitahovala katolická spiritualita a představa katolicismu jako kosmopolitní, evropské a imaginativní náboženské tradice“, a tak se nelze divit tomu, že „Nejvyšším testem tohoto čtení se záměrem je čtení Bible s opravdovým taktem a správným úsudkem.“

Kniha obsahuje i negativní definici kultury: „… kultura je věčným protivníkem dvou věcí, které jsou poznávacími znameními jakobinismu: jeho zuřivosti a jeho sklonu k abstraktním systémům.“

Podle Arnolda Anglie druhé poloviny devatenáctého století potřebuje více sladkost a světlo než oheň a sílu. Přitom ovšem platí, „… že lidský duch je širší než i ta nejcennější ze sil, které ho posouvají kupředu, a že také hebraismus stejně jako helénismus je jen příspěvkem k rozvoji člověka.“ Lidský duch tedy „postupuje dál střídáním hebraismu a helénismu…“

Kniha obsahuje dobové polemiky a jedním z jejich nejzajímavějších aspektů je míra, s jakou si tyto části zachovaly svoji aktuálnost, například když Arnold odsuzuje korumpování mysli lidí střední třídy: „Je to přesně týž styl, jak učit člověka, aby si necenil sebe sama podle toho, jaký sám je, ani za svůj pokrok směrem ke sladkosti a světlu, ale podle počtu železnic, které vybudoval, nebo podle velikosti svatostánku, který vystavěl.“

A kdo se snaží zároveň o sladkost i světlo, snaží se, aby zvítězil rozum a Boží vůle. Ten, kdo pracuje pro mašinérii, kdo pracuje pro nenávist, připravuje pouze zmatek.

Matthew Arnold: Kultura a anarchie

Ale nejen to. Kniha je přinejmenším na některých místech dnes možná aktuálnější než v době, kdy byla napsána. Napomáhá tomu i skutečnost, že je napsána poetickým, mnohovýznamovým jazykem: „A kdo se snaží zároveň o sladkost i světlo, snaží se, aby zvítězil rozum a Boží vůle. Ten, kdo pracuje pro mašinérii, kdo pracuje pro nenávist, připravuje pouze zmatek.“

Dějiny filozofie by bylo možné sestavit jako dějiny poražených filozofů či překonaných myšlenek. Co tedy s Arnoldem ve světě abstraktních systémů a kulturního průmyslu? Čest jeho památce!

Matthew Arnold: Kultura a anarchie: kritický esej o politice a společnosti. Přel. Jan Spousta a Jiří Ogrocký. CDK, Brno 2014, 264 s.

aktualne.cz - magazín, 8.8.2014

Zpět na anotaci

Informace o knize

Ediční řada: Knihovna 19. století
Číslo publikace: 443
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 264 stran
ISBN: 978-80-7325-323-3
Rok vydání: 2014
Dostupnost: na skladě

zpět