Úvod » Knihy » Cesta do Středu skutečnosti

Cesta do Středu skutečnosti

Cesta do Středu skutečnosti

Pavel Hošek

Cesta do Středu skutečnosti

Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise

Doporučená cena: 179,- Kč
Cena po slevě: 153,- Kč
Cena pro předplatitele: 135,- Kč

C. S. Lewis ve svých dílech vychází ze specifického pojetí skutečnosti. Toto pojetí má zásadní vliv na jeho chápání vztahu mezi duchovní a hmotnou dimenzí reality, na jeho porozumění povaze poetického jazyka a umělecké tvorby, ale také na jeho přesvědčení týkající se tajemství lidského údělu a podstaty dobra a zla. Důkladné seznámení s Lewisovým pojetím skutečnosti, jemuž je věnována tato studie, je důležitým předpokladem k porozumění jeho dílu. Proto se kniha neobrací jen ke studentům literární vědy, anglistiky, filosofie, teologie a religionistiky, ale také ke všem čtenářům C. S. Lewise, kteří za kouzelnou skříní jeho příběhů tuší hlubší myšlenkový svět.

 

 

Doc. Pavel Hošek, Th.D. (nar. 1973) působí jako vedoucí katedry religionistiky na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem teologie a vědy o náboženství a problematikou mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: Mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům. Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013) a V dobrých rukou (2013, přepis rozhlasových rozhovorů nad Biblí s Petrem Vaďurou).

Recenze

Brána 2/2015
Duch těžší než hmota
... více

Informace o knize

Ediční řada: Quaestiones quodlibetales
Číslo publikace: 467
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 152 stran
ISBN: 978-80-7325-347-9
Rok vydání: 2014
Dostupnost: na skladě

zpět