Úvod » Knihy » Totalitarismus a politické náboženství

Totalitarismus a politické náboženství

Totalitarismus a politické náboženství

A. James Gregor

Totalitarismus a politické náboženství

Intelektuální historie

Doporučená cena: 398,- Kč
Cena po slevě: 339,- Kč
Cena pro předplatitele: 299,- Kč

Totalitární systémy, které se zrodily ve 20. století, se prezentovaly jako sekulární. A. James Gregor však ukazuje, že tyto systémy – marxismus, fašismus a národní socialismus – samy fungovaly jako svého druhu náboženství. Předkládá intelektuální dějiny vzniku těchto politických náboženství, v nichž sleduje působení určitých idejí, např. přesvědčení, že jisté texty mohou obsahovat nezpochybnitelnou pravdu; koncept neomylného charismatického vůdce; víru ve vykoupení lidstva skrze poslušnost, sebeobětování, bezvýhradnou oddanost a neochabující práci. Autor nabízí jedinečný vhled do různých forem totalitarismů a pokouší se objasnit ideje, které ve dvacátém století inspirovaly mnohé lidi a přesvědčily je, aby žili, pracovali, obětovali se, byli poslušní a bojovali a umírali v jejich službách.

A. James Gregor je emeritním profesorem politologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a respektovaným znalcem totalitárních systémů, zejména italského fašismu. Je autorem tří desítek knih, například The Fascist Persuasion in Radical Politics (Princeton UP, 1974), The Faces of Janus: Marxism and Fascism in the Twentieth Century (Yale UP, 2000), Mussolini’s Intellectuals (Princeton UP, 2005), The Search for Neofascism (Cambridge UP, 2006), Marxism, Fascism, and Totalitarianism (Stanford UP, 2008). Kromě akademických ocenění získal též Řád za zásluhy o Italskou republiku.

Recenze

www.medziknihami.sk
Totalitarismus a politické náboženství
... více

Orientace LN, 12.3.2016, Marek Loužek
Totalitarismus jako politické náboženství
Kniha emeritního profesora politologie na Kalifornské univerzitě Anthonyho Jamese Gregora Totalitarismus a politické náboženství přináší neotřelý pohled. Moderní doba, přinejmenším od časů Francouzské revoluce, je svědkem veskrze sekulárních ideologií vyznačujících se v podstatě všemi emotivními vlastnostmi náboženství. Tyto ideologie označuje Gregor jako politická náboženství. Politická náboženství A. James Gregor (* 1929) chápe jako fenomén v zásadě - i když nikoliv výlučně - příznačný pro dvacáté století. Taková „náboženství“, ačkoli jsou svou povahou sekulární, sdílejí některé negativní vlastnosti náboženství: fanatismus, netoleranci a iracionalitu. Ačkoli totalitní systémy se nepokládají za náboženské a většina z nich popírá zájem o transcendentní záležitosti – zejména o otázky nesmrtelnosti a posledního soudu – jejich náboženské vlastnosti nelze přehlédnout. Současní sociální vědci hovoří o „sakralizaci politiky“ a o „občanských náboženstvích“, které vnášejí do politiky v průmyslových demokraciích některé vlastnosti víry. Víry v posvátné se dovoláváme ve snaze zajistit, aby byly obchodní transakce spolehlivější, instituce spravedlivější, svědkové pravdomluvnější a děti poslušnější. Víra v něco božského podněcuje občany k tomu, aby se ve svém chování řídili veřejným právem, morálním principem a kolektivním svědomím. ... více

Informace o knize

Ediční řada: Historie
Číslo publikace: 481
Vydání: 1.
Překlad: Jana Ogrocká, Jiří Ogrocký
Formát: A5, vázaná vazba, 372 stran
ISBN: 978-80-7325-361-5
Rok vydání: 2015
Dostupnost: na skladě

zpět