Úvod » Knihy » Apoštolský nuncius v Praze

Apoštolský nuncius v Praze

Apoštolský nuncius v Praze

Marek Šmíd

Apoštolský nuncius v Praze

Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920–1950

Doporučená cena: 398,- Kč
Cena po slevě: 339,- Kč
Cena pro předplatitele: 299,- Kč

Obsáhlá monografie podrobně, komplexně a věrně rekonstruuje svět apoštolských nunciů v Praze v letech 1920–1950. Autor zjišťuje, z jakých poměrů každý z celkově čtyř nunciů do Československa přicházel, jaké diplomatické zkušenosti měl za sebou a jaké povědomí si o Československu před příjezdem do Prahy utvořil. Jádrem knihy je ale detailní popis nunciova pobytu v zemi, kde se vatikánské představy srážely s československými, a současně jeho názory s očekáváními státního sekretariátu, což z každé nové diplomatické mise činilo jedinečnou zkušenost. Postava každého apoštolského nuncia byla do značné míry fenoménem československo-vatikánských vztahů první poloviny 20. století, do níž se současně zrcadlily nejen všechny politicko-nábožensko-kulturně-sociálně-hospodářské jevy malé středoevropské republiky, ale též odrážela úskalí a překážky doby. V příloze knihy jsou otištěny i překlady podrobných hlášení o situaci v Československu, které nuciové posílali do Vatikánu a které autor nalezl v římských archivech.

 

Obsah:

 • Navázání diplomatických styků Československa se Svatým stolcem
 • Osobnosti apoštolských nunciů, jejich formace, výběr a působení před příchodem do Prahy
 • Marmaggiho aféra
 • Nunciovy absence z Prahy
 • Svatováclavské slavnosti
 • Pribinovy slavnosti
 • Apoštolská nunciatura v Praze
 • Ciriaciho aféra
 • Svatý stolec v době mnichovské krize
 • Československo-vatikánské vztahy za druhé světové války
 • Obnovení diplomatických styků po druhé světové válce
 • Přerušení diplomatických styků a vyhnání apoštolského internuncia z Československa
 • Osudy apoštolských nunciů po jejich odchodu z Československa.

„Autor nepochybně bere v potaz uváděné prameny, jakými jsou články či publikace jiných vědeckých kapacit, ale jeho mimořádný tvůrčí přínos spočívá v tom, že vychází ze zveřejněných archivních materiálů, korespondence nunciatury a dalších zdrojů, s nimiž dosud nikdo nepracoval... Před zaujatým čtenářem, byť nebyl profesionálním historikem, se tak plasticky odvíjí obraz katolické církve v naší zemi po roce 1918, s jejími problémy, pády i vítězstvími. Díky osudům nunciů lze pochopit lépe postoje představitelů republiky i Vatikánu, které jsou namnoze dosud opředeny spíše legendami než seriózním badatelským úsilím.“

Z úvodních slov Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského

Informace o knize

Ediční řada: Historie
Číslo publikace: 482
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 544 stran
ISBN: 978-80-7325-362-2
Rok vydání: 2015
Dostupnost: na skladě

zpět