Úvod » Knihy » Křesťanská sociální etika

Křesťanská sociální etika

Křesťanská sociální etika

Arno Anzenbacher

Křesťanská sociální etika

Úvod a principy

Doporučená cena: 298,- Kč
Cena po slevě: 254,- Kč
Cena pro předplatitele: 224,- Kč

V této knize podává Arno Anzenbacher systematický přehled sociální etiky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým a sociálním aspektům společenského vývoje v moderní době a seznamuje čtenáře s rozmanitými podobami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto kontextu pak autor zasazuje výklad o vývoji katolické sociální nauky, zejména od konce 19. století do současnosti, přičemž neopomene pojednat o specifikách sociální etiky evangelické. Nakonec je podán zevrubný filosofický výklad klíčových principů křesťanské sociální etiky, které shrnují pojmy personalita, solidarita a subsidiarita. Druhé české vydání je doplněno doslovem Jindřicha Šrajera, vedoucího Pracovní skupiny pro sociální otázky ČBK, který shrnuje vývoj křesťanské sociální etiky v posledních dvaceti letech, jež uplynuly od původního vydání Anzenbacherovy knihy.

Arno Anzenbacher (1940) je emeritním profesorem křesťanské antropologie a sociální etiky na Univerzitě J. Gutenberga v Mohuči. Ve svém díle se zabýval především filosofickými východisky obecné etiky a křesťanské sociální etiky. Pozornost věnoval nejen klíčovým postavám etické tradice (Aristotelés, Tomáš Akvinský, Kant a Hegel), ale též významným argumentacím v současných etických diskusích. Českému čtenáři je znám jako autor populárních učebnic Úvod do filosofie (první, samizdatové vydání se uskutečnilo v roce 1987, dosud poslední, přepracované vydání je z roku 2010) a Úvod do etiky (1994, 2001).

Informace o knize

Ediční řada: Etika
Číslo publikace: 491
Vydání: 2.
Formát: B5, brožovaná vazba, 272 stran
ISBN: 978-80-7325-371-4
Rok vydání: 2015
Dostupnost: na skladě

zpět