Úvod » Knihy » Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952

Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952

Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952

Peter Švík

Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944–1952

Doporučená cena: 169,- Kč
Cena po slevě: 144,- Kč
Cena pro předplatitele: 127,- Kč

Monografia mapuje počiatky európskych integračných procesov v širšom kontexte medzinárodných vzťahov medzi rokmi 1944 a 1952. Publikácia sa zameriava na genézu a vznik Bruselského paktu, Rady Európy a Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pričom problematiku metodologicky uchopuje z pohľadu transnacionálnych dejín európskej integrácie. Usiluje sa tak o vyváženejší pohľad, ktorý integračné procesy popisuje ako výslednicu konania viacerých úrovní aktérov – štáty, nadnárodné skupiny a jednotlivci – v konkrétnom čase a priestore.

Autor vyštudoval politológiu na FiF UK v Bratislave v roku 2006. Na tej istej univerzite v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied získal v 2012 PhD v odbore všeobecné dejiny. Absolvoval viaceré študijno-výskumné pobyty o. i. na British Academy v Londýne, École normale supérieure v Paríži, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte v Mainzi a na univerzitách vo Viedni a Lipsku. Od októbra 2012 do septembra 2013 pôsobil ako Guggenheim fellow na Smithsonian National Air and Space Museum vo Washingtone a od augusta 2012 do júla 2015 ako ERMOS 98 fellow na University of Tartu v Estónsku. Od októbra 2015 pôsobí ako Gerda Henkel fellow na Historisches Kolleg v Mníchove. Je autorom viacerých odborných štúdií a momentálne pripravuje monografiu o vzťahoch medzi Východom a Západom v oblasti civilného letectva počas studenej vojny. Výskumne sa venuje najmä problematike trasnacionálnych dejín európskej integrácie a studenej vojny ako aj dejinám vedy a techniky.

Informace o knize

Ediční řada: Evropská politika
Číslo publikace: 495
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 140 stran
ISBN: 978-80-7325-375-2
Rok vydání: 2015
Dostupnost: na skladě

zpět