Úvod » Knihy » Občanská společnost a její krize

Občanská společnost a její krize

Občanská společnost a její krize

Bedřich Loewenstein

Občanská společnost a její krize

Eseje historické a filosofické

Doporučená cena: 398,- Kč
Cena po slevě: 339,- Kč
Cena pro předplatitele: 299,- Kč

„Někdy se zdá, že problémy ,revoluce‘, ,utopie‘, ,nacionalismu‘ ve věku postideologickém ztrácejí svou naléhavost. Není tomu tak, náš svět zůstal neklidný a krizový: konec dosavadních dějin není na dohled.“ Těmito slovy uvozuje známý historik svou novou knihu esejů, které jsou věnovány jeho klíčovým tématům (pokrok v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní hnutí a nacionalismus, česko-německé vztahy, úkoly intelektuálů v moderní době, utopické a ideologické myšlení) i některým osobnostem českého myšlení (B. Bolzano, T. G. Masaryk, J. Patočka a další). Autor patří k domácím myslitelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak svým originálním myšlením a mezioborovými přístupy, tak svými zásadovými životními postoji, které se odrážejí v jejich díle.

Bedřich Loewenstein (1929) patří k nejpodnětnějším českým historikům. Pracoval v Akademii věd ČSAV a na Freie Universität v Berlíně, po roce 1989 přednášel na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se historií moderny a modernity, německými dějinami a základními civilizačními otázkami. Pro jeho dílo je typický mezioborový přesah, zejména do disciplín jako jsou filosofie, psychologie a sociologie. Jeho vrcholným dílem je kniha Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje (Oikúmené, Praha 2009), velmi přínosné jsou však i jeho drobnější esejistické práce.

Informace o knize

Ediční řada: Dějiny a kultura
Číslo publikace: 497
Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná vazba, 456 stran
ISBN: 978-80-7325-377-6
Rok vydání: 2015
Dostupnost: na skladě

zpět